Framgångsfaktorer vid digital HR-transformation

Står ni i begrepp att påbörja en digital transformation inom HR och vill få förståelse kring do's and don'ts?

Har ni nyligen implementerat ett HR-system eller är mitt inne i en implementering?

Är ni färdiga med er implementation, men känner att ni inte har fått full utväxling av ert nya systemstöd?

Tyvärr upplever allt för många organisationer att de till vissa delar misslyckas med implementationen av HR-system. För att lyckas realisera nyttorna med investeringen fullt ut krävs ett helhetstänk och ett fokus på långsiktig och kontinuerlig utveckling av HR:s mindset, processer, systemstöd, organisation och kompetenser.

Under detta frukostseminarium kommer Charlotte Birgander och Per Joehns att dela med sig av erfarenhet, trender och framgångsfaktorer kring hur man bör tänka för att lyckas med en digital HR-transformation. Vi kommer också att titta på exempel från organisationer som har kommit en bit in i sin digitala HR-transformation.

Varmt välkommen!

Innehåll:

  • HR Tech vs Digital HR 

  • Framgångsfaktorer i en digital HR-transformation

  • En långsiktig vision och en tydlig roadmap

  • Medarbetarupplevelse i fokus

  • Nya perspektiv, kompetenser och förmågor

Föreläsare: Charlotte Birgander, vice VD, och Per Joehns, seniorkonsult, Knowit Insight HRM

Datum: Onsdag 11/3, 2020

Plats: Östra Hamngatan 16, Göteborg

Tid: Frukost serveras från 7.30, seminariet pågår 8.00 - 9.15

Frågor? Skicka ett mejl till Henrik Ladström

Genom att delta godkänner du till att medverka på eventuell foto- och videoupptagning under hela eller delar av arrangemanget.

Antalet platser är begränsat. Vi tar emot max 2 personer per organisation. 

På detta seminarium avböjer vi anmälningar från dig som representerar en konsult eller leverantör av relaterade lösningar, då vi vill hålla sammanhanget så neutralt som möjligt. Vi hoppas få träffa dig vid annat tillfälle framöver.

Till toppen