e-Signering – Inte enbart en teknisk lösning

Vad behöver man tänka på när man vill införa en e-signeringslösning? Hur ska en signeringslösning användas och hanteras för att ge det bästa

När en teknisk lösning infogas í en verksamhet finns det mycket att ta hänsyn till men också att ta hjälp av. Det krävs ett tvärfunktionellt samarbete mellan diarie, juridik, teknik och arkiv; finns det eller behöver det etableras? Arbetar man redan idag praktiskt med informationsstyrning, dokumenthanteringsplaner och e-arkiv eller behöver det sättas upp? Vem ska införa, fatta beslut om och förvalta e-signering?

I webbinaret går vi igenom vilka olika frågor och vilka steg som är viktiga att beakta när en infrastruktur för elektroniska underskrifter fogas in i organisationens verksamhetsprocesser.

Vid frågor kontakta

Thomas Gustavsson

070-601 71 15

thomas.gustavsson@knowit.se

Till toppen