Digital affärsutveckling ur ett styrelseperspektiv

Styrelsemedlemmar med hög kompetens inom digitalisering och innovation ökar sannolikheten för att en verksamhet blir mer effektiv, mer konkurrenskraftig och mer lönsam. Finns tre eller fler medarbetare med rätt digital kompetens i styrelsen, ger det också en högre omsättningsökning, högre ROA (return on assets) och därmed en högre vinst.

De senaste decenniernas utveckling har medfört ett behov av att styrelsemedlemmar har förståelse för digitalisering inom såväl affärs- och verksamhetsfrågor som informationstekniska frågor. Nu har Knowit tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm tagit fram ett unikt utbildningsprogram för erfarna styrelseledamöter som kommer att bidra till att deras företag blir framtida vinnare. Utbildningen har ett starkt tillämpningsfokus och näringslivsanknytning där tonvikten ligger på strategiskt tänkande, innovation, utveckling, ledning och styrning ur ett styrelseperspektiv.

Kursens upplägg
Utbildningen leds bland annat av erfarna managementkonsulter från Knowit, där teori varvas med gruppövningar. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna att arbeta med praktiska och verksamhetsanknutna övningar.

Utbildningen består av fem moduler och halvdagar mellan klockan 08:00–12:00.

Datum för kurstillfällena är 4/3, 18/3, 1/4, 21/4 samt 5/3.

Modul 1 – Digital strategi och affärsutveckling
Modul 2 – Cybersäkerhet och juridik
Modul 3 – Framtidens organisation och digital innovation
Modul 4 – Datadriven tillväxt
Modul 5 – Effektivitet och automation

Varje deltagande företag erhåller dessutom en timme företagsunik konsultation per modul, totalt fem timmar, som leds av en erfaren managementkonsult från Knowit med spetskompetens inom respektive modul.

Vem kursen riktar sig till
Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din digitala kompetens i rollen som:

- Ägare
- Erfaren styrelseledamot
- Investeringsansvarig och utsedd styrelseledamot i portföljbolag

Vad du kan förvänta dig av kursen
Målet är att ge dig som erfaren styrelseledamot den digitala kompetens som krävs för att du ska kunna förstå, identifiera och analysera befintliga affärsmodeller samt utveckla nya digitala strategier och affärsmodeller som möter dagens och morgondagens krav.

Förkunskaper
Vi ser gärna att du gått StyrelseAkademiens utbildning
Rätt fokus i styrelsearbetet eller motsvarande, samt att du är aktiv styrelseledamot med ett eller flera uppdrag.

Pris
Medlemmar i StyrelseAkademien betalar 37 900 kronor. Övriga 39 900 kronor.

Pris för en andra deltagare från samma företag är 29 900 kronor. För ytterligare kursdeltagare från samma företag blir priset därefter 24 900 kronor per kursdeltagare.

Alla priser är exkl. moms.

Förmiddagsfika ingår.

Anmälan
Anmälan görs på StyrelseAkademiens hemsida. Klicka här för att komma dit.

Mer information
För mer information om utbildningen, besök gärna StyrelseAkademiens hemsida. Har du frågor eller funderingar, vänligen kontakta

Camilla Åkerhielm, StyrelseAkademien Stockholm
08-400 250 10, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se

eller

Jakob Kulas, Knowit
0730-356310,
jakob.kulas@knowit.se


Om StyrelseAkademien
StyrelseAkademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Vi samlar 7 000 styrelseledamöter och ägare från norr till söder i våra 16 lokalföreningar. Tillsammans professionaliserar vi styrelsearbetet i Sverige. Läs mer på styrelseakademien.se.

Till toppen