Datadriven Hållbarhet - om accelererad och hållbar transformation

En webinarietrilogi om hur din organisation säkerställer ett datadrivet hållbarhetsarbete som ger IMPACT, MOBILISERAR och är VARAKTIGT.

Vi står inför vår tids största utmaning: omställningen till en hållbar värld. Vi på Knowit har insett att om vi ska accelerera de transformativa omställningar som krävs så behöver alla hjälpas åt och göra sin del. Vi kan digitalisering och vill använda det för att göra gott. Däremot är inte digitalisering gott av sin natur, för det handlar om vad vi gör med den. Därför vill vi berätta om Datadriven Hållbarhet.

  • Hur vet vi att vårt hållbarhetsarbete får verklig effekt? Och kan effekten kvantifieras?

  • Är hållbarhetsarbete välgörenhet? Hur hittar vi direkt ekonomisk nytta genom att agera hållbart?

  • Hur integrerar vi hållbarhet i hela organisationen? Hur får vi det att bli ett gemensamt mål och syfte?

I denna webinarieserie om tre delar försöker vi svara på frågorna ovan och går igenom (1) hur man når riktig impact med sitt hållbarhetsarbete; (2) hur man integrerar och gör hållbarhetsarbetet ekonomiskt hållbart; och (3) hur samverkan fungerar som en katalysator för förändring och hur din organisation går från tyckande till vetande.

Webinarie-trilogin utgörs av följande delar:

1. “Hur många Coca-Cola Light behöver vi dricka för att bli nyttiga?” - om att nå verklig impact i sitt hållbarhetsarbete. 28/1 08:30-09:30

Anmäl dig till webinar Del I här

2. “Får David Attenborough veckopeng?” - om hur vi låter hållbarhetsarbete bli ekonomiskt hållbart. 25/2 08:30-09:30

Anmäl dig till webinar Del II här

3. “Går det att samarbeta själv? Frågar åt en kompis.” - om hur vi arbetar tillsammans och mobiliserar mot samma hållbara mål. 25/3 08:30-09:30

Anmäl dig till webinar Del III här

Frågor? Kontakta gärna Dan Jacobsson, 070-190 75 00 / dan.jacobsson@knowit.se

Till toppen