Agile Portfolio Management (APM)

För att lyckasdagens marknader krävs en effektiv hantering av företagets portfölj. Denna hantering uppnås av en väl genomarbetad och prioriterad portfölj, eftersom en sådan skapar de bästa förutsättningarna för organisationen. I kursen Agile Portfolio Management får du lära dig de verktyg och metoder som hjälper dig att identifiera och designa ditt företags agila portfölj, organisation samt strategi.

I kursen Agile Portfolio Management bygger vi en väl fungerande portfölj för det fiktiva företaget Star Strategy och diskuterar dess portföljstyrning. Vi går igenom principerna för strategiarbetet som är grunden för de aktiviteter som ligger i portföljen. Kursen syftar till att ge dig verktyg för att strukturerat arbeta med och fatta beslut inom produktportfölj, affärsmodell och strategi. Kunskaperna kan sedan användas för att arbeta effektivt med agil utveckling i stor skala och ökar förutsättningarna för att de beslut som tas ska ge resultat. 

Portföljen och besluten kräver en sammanhängande process och organisation för att de ska öka effektiviteten i ditt företag. Viktiga inslag i kursen är därför Lean Startup, experiment, Kanban och hantering. Efter kursen kan du identifiera den bästa lösningen för era eller era kunders utmaningar samt hur du kan visualisera och sprida den information som förmedlas av den prioriterade portföljen.     

 Målgrupp 

Kursen riktar sig till ledare, chefer, Chief product owner, projekt/programkontorschefer och andra som leder strategiarbete, produktledning och exekvering av agil utveckling i stor skala. 

 Förkunskaper 

Kunskaperinomagilametoderunderlättar, men utgör inte ettkrav.  

 Språk 

Kursenges Svenska (kontaktaoss om du föredrarengelska). 

 Längd 

2 dagar mellan 9:00-17:00 

Pris

Prisexkl moms: 18 900 kr

I priset ingår kursmaterial, lunch och fika. Anmälangörshär (Länk till anmälningssida). 

 Utbildare 

Fredrik Söderberg 

Fredrik har lång erfarenhet av att förändra och leda organisationer som verkar i en snabbt föränderlig värld. Med erfarenhet från många branscher och roller tillsammans med kunskaper inom flera organisationsstrukturer guidar han i djungeln av verktyg och olika former av organisationer. Han delar med sig av sin rika erfarenhet och låter er dela med sig av er samt era utmaningar som vi diskuterar. 

Fredrik är inspirerande, underhållande och har alltid ett trevligt sätt och många skratt. 

Fredrik jobbar idag både som chef, där han använder och utvecklar sina kunskaper i ämnet, och som managementkonsult.  

 Kursinnehåll 

Strategi 

 • Introduktion – vad är egentligen strategi?  

 • Bra och dåliga strategier 

 • Strategimodeller och koncept – Crossing The Chasm, Blue Sea, Red Sea, etc. 

Iterativa experiment – vetenskapliga metoder och Lean Startup 

 • Hur fungerar Lean Startup 

 • Iterativa experiment i praktiken 

 • Vikten av snabbt lärande 

Portfolio life cycle 

 • Agile Product Management 

 • Planeringstakt och visualisering 

 • Arkitektur och platform i portföljen 

 • Business Model Canvas och Produktdefinition 

 Lean, Kanban och köhantering 

 • Introduktion och teori 

 • Implikationer och användningsområden för portföljhantering 

 • Kadens 

 Portföljhantering 

 • Balansera portföljen – strategier och metoder 

 • Roadmapping 

 • Prioritering, business agility och business ownership, optimering, WSJF etc. 

 • Kravhantering – Backloggar, Epics, Themes, Features 

 Beslutsfattande 

 • Introduktion 

 • Teoretiska modeller och processer 

 Scaled Agile 

 • Introduktion till koncept inom skalad utveckling och exempel på ramverk 

 • SAFe och LeSS 

 Organisation 

 • Executive Management Team 

 • Business teams 

 • Product Management 

 • Scrum teams

Har du några frågor? 

Kontakta Fredrik Söderberg, fredrik.soderberg@knowit.se, +46769461137

Till toppen