Agil portföljstyrning – Agile Portfolio Management

Agil portföljstyrning är kursen som ger dig verktyg för att leda och fatta beslut inom strategi, affärsmodell och produktportfölj, och sedan omsätta detta i effektiv exekvering genom agil utveckling i stor skala.

Det är svårt att fatta kraftfulla beslut som leder till resultat. Ett strukturerat arbetssätt och en process för strategi och beslutsfattande ökar dina förutsättningar att lyckas. Att sedan omsätta besluten och portföljen i effektiv handling och produktutveckling kräver en sammanhängande process och organisation. Kursen Agil portföljstyrning ger dig en solid teoretisk grund att stå på och inspiration och utvecklings-möjligheter att ta din portföljhantering till nästa nivå.


Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till chefer, ledare, projekt/programkontorschefer, Chief Product Owners och andra som leder strategiarbete, produktledning och exekvering av agil utveckling i stor skala.


Förkunskaper

Vi rekommenderar grundläggande kunskaper i agila metoder.


Språk
Kursen hålls på svenska.


Pris
19 900 kr exkl. moms, 24 875 kr inkl. moms.

Kursen ges i samarbete med Informator.

Frågor? Kontakta Fredrik Söderberg 076-946 11 37.


Kursinnehåll: 


Strategi

 • Introduktion – vad är egentligen strategi? 
 • Strategimodeller och koncept – Crossing The Chasm, Blue Sea, Red Sea, etc.


Iterativa experiment – vetenskapliga metoder och Lean Startup

 • Hur fungerar Lean Startup
 • Iterativa experiment i praktiken


Innovation

 • Hur passar innovation in i organisationen och processen?
 • Vad är disruptive innovation?
 • Sustaining innovation


Portföljhantering

 • Balansera portföljen – strategier och metoder
 • Roadmapping
 • Prioritering, business agility och business ownership, optimering, WSJF etc.
 • Kravhantering – Backloggar, Epics, Themes, Features


Lean, Kanban och köhantering

 • Introduktion, teori
 • Implikationer och användningsområden för portföljhantering


Beslutsfattande

 • Introduktion
 • Teoretiska modeller och processer


Portfolio life cycle

 • Agile Product Management
 • Planeringstakt och visualisering
 • Arkitektur och platform i portföljen
 • Business Model Canvas och Produktdefinition


Scaled Agile

 • Introduktion till koncept inom skalad utveckling och exempel på ramverk


Organisation

 • Executive Management Team
 • Business teams
 • Product Management
 • Scrum teams


Ekonomistyrning

 • Introduktion
 • Cost of Delay
 • Beyond budgeting
 • Throughput accounting


Sätt ihop helheten

 • Hur fungerar detta ihop?
 • Global optimering


Sammanfattning

 • Översikt av kurskomponenter
 • Medskick och förslag på kompletterande utbildningsinsatser
Till toppen