Agil portföljstyrning – Agile Portfolio Management

För att lyckas på dagens marknader krävs en effektiv hantering av företagets portfölj. Denna hantering uppnås av en väl genomarbetad och prioriterad portfölj, eftersom en sådan skapar de bästa förutsättningarna för organisationen. I kursen Agil portföljstyrning får du lära dig de verktyg och metoder som hjälper dig att identifiera och designa ditt företags agila portfölj, organisation samt strategi.

I kursen Agil portföljstyrning bygger vi en väl fungerande portfölj för det fiktiva företaget Star Strategy och diskuterar dess portföljstyrning. Vi går igenom principerna för strategiarbetet som är grunden för de aktiviteter som ligger i portföljen. Kursen syftar till att ge dig verktyg för att strukturerat arbeta med och fatta beslut inom produktportfölj, affärsmodell och strategi. Kunskaperna kan sedan användas för att arbeta effektivt med agil utveckling i stor skala och ökar förutsättningarna för att de beslut som tas ska ge resultat.

Portföljen och besluten kräver en sammanhängande process och organisation för att de ska öka effektiviteten i ditt företag. Viktiga inslag i kursen är därför Lean Startup, experiment, Kanban och köhantering. Efter kursen kan du identifiera den bästa lösningen för era eller era kunders utmaningar samt hur du kan visualisera och sprida den information som förmedlas av den prioriterade portföljen.  

Målgrupp
Kursen riktar sig till ledare, chefer, Chief Product Owner, projekt/programkontorschefer och andra som leder strategiarbete, produktledning och exekvering av agil utveckling i stor skala.

Förkunskaper 
Kunskaper inom agila metoder underlättar, men utgör inte ett krav.  

Språk 
Kursen ges på svenska (kontakta oss om du föredrar engelska).

Längd
2 dagar

Pris
24 875 kr inkl. moms eller 19 900 kr exkl. moms.

I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.

Frågor? Kontakta Fredrik Söderberg, +46 769 461137.

Talare

Fredrik Söderberg

Fredrik Söderberg
Fredrik har lång erfarenhet av att förändra och leda organisationer som verkar i en snabbt föränderlig värld. Med erfarenhet från många branscher och roller tillsammans med kunskaper inom flera organisationsstrukturer guidar han i djungeln av verktyg och olika former av organisationer. Han delar med sig av sin rika erfarenhet och låter er dela med sig av er samt era utmaningar som vi diskuterar. Fredrik är inspirerande, underhållande och har alltid ett trevligt sätt och många skratt.

Agenda

Strategi

 • Introduktion – vad är egentligen strategi? 
 • Bra och dåliga strategier
 • Strategimodeller och koncept – Crossing The Chasm, Blue Sea, Red Sea, et cetera

Iterativa experiment – vetenskapliga metoder och Lean Startup

 • Hur fungerar Lean Startup
 • Iterativa experiment i praktiken
 • Vikten av snabbt lärande

Portfolio life cycle

 • Agile Product Management
 • Planeringstakt och visualisering
 • Arkitektur och plattform i portföljen
 • Business Model Canvas och Produktdefinition

Lean, Kanban och köhantering

 • Introduktion och teori
 • Implikationer och användningsområden för portföljhantering
 • Kadens

Portföljhantering

 • Balansera portföljen – strategier och metoder
 • Roadmapping
 • Prioritering, business agility och business ownership, optimering, WSJF etc.
 • Kravhantering – Backloggar, Epics, Themes, Features

Beslutsfattande

 • Introduktion
 • Teoretiska modeller och processer

Scaled Agile

 • Introduktion till koncept inom skalad utveckling och exempel på ramverk
 • SAFe och LeSS

Organisation

 • Executive Management Team
 • Business teams
 • Product Management
 • Scrum teams

Ekonomistyrning

 • Introduktion
 • Cost of Delay
 • Beyond budgeting
 • Throughput accounting

Innovation

 • Hur passar innovation in i organisationen och processen?
 • Vad är disruptive innovation?
 • Sustaining innovation

Sätt ihop helheten

 • Hur fungerar detta ihop?
 • Global optimering

Sammanfattning

 • Översikt av kurskomponenter
 • Medskick och förslag på kompletterande utbildningsinsatser
Till toppen