Vikten av att stärka digitala motståndskraften – sjukvården som exempel

Publicerad 18 jan 2021 Richard Oehme, managementkonsult inom samhällssäkerhet på Knowit

Den 11–12 januari hölls Folk och Försvars årliga Rikskonferens som i år fokuserade på Sveriges förmåga att möta hot och kriser i en omvärld under förändring. En av experterna som deltog var Richard Oehme, senior rådgivare och managementkonsult inom samhällssäkerhet på Knowit. Under konferensen lyfter han vikten av att stärka vår digitala motståndskraft med sjukvården som exempel.

Folk och Försvars Rikskonferens är den främsta arenan för frågor som på ett eller annat sätt rör Sveriges försvar, säkerhet och krisberedskap. Under årets konferens avhandlades totalt tio block i dagarna två, som på ett eller annat sätt berörde temat Sveriges förmåga att möta hot och kriser i en omvärld under förändring. Richard Oehme deltog i blocket som handlade om Cyberhot och skydd av samhällsviktig verksamhet tillsammans med talare som Säpochefen Klas Friberg och Försvarets Radioanstalts generaldirektör Björn Lyrvall, där han pratade om hur vi stärker vår digitala motståndskraft med sjukvården som exempel.

Richard fokuserade på riskerna med den ökade digitaliseringen, gapet mellan it-utvecklingen och vidtagna säkerhetsåtgärder. Han berättade om de risker som sjukvården och andra samhällsviktiga institutioner riskerar utsättas för om digital säkerhet inte prioriteras, och lyfte även de centrala åtgärder som behövs för att kunna stärka vår digitala motståndskraft.

– De säkerhetsutmaningar som sjukvården står inför är stora och ett samlat nationellt grepp behöver tas. Digital säkerhet är grundläggande för att vi i Sverige ska kunna bedriva både offentlig och privat verksamhet, där det här måste vara en naturlig och central del av arbetet, säger Richard.

Hela konferensblocket om cyberhot och skydd av samhällsviktig verksamhet finns att se på SVT.se.

Richards deltagande börjar 38:20 minuter in i sändningen.

Läs mer om konferensen på Folk och Försvars webbplats

Till toppen