Unga akademiker utvecklas på Knowit

Publicerad 19 jul 2018 Sandra Svanberg, Linus Larsson och Johanna Hartman, konsulter på Knowit

Knowit är ett av de konsultbolag som växer mest inom ny teknik och digitalisering. Man är även ett av de mest attraktiva bolagen på den nordiska konsultmarknaden. Fyra medarbetare inom management, digital kommunikation och systemutveckling berättar om konsultlivet på Knowit.

Johanna Hartman jobbar inom Knowits affärsområde Insight, Sandra Svanberg och Linus Larsson jobbar båda med digital kommunikation inom Knowit Experience och Andreas Jangefalk är it-konsult och systemutvecklare inom Knowit Solutions

Johanna är managementkonsult och har ofta uppdrag som agil coach hos kunder. Hennes kollegor gav henne ett stort förtroende på en gång när hon ganska snart fick åka med till Lyon och hålla en utbildning för en av Knowits kunder.

– Jag gjorde mitt ex-jobb på Knowit, och tyckte att det var ett häftigt bolag. Att så snart få den stora tilliten att hålla en utbildning var verkligen utanför min komfortzon. Här utmanas jag hela tiden och känner att jag växer med det förtroende jag får av min omgivning, säger Johanna.

Kreativitet och innovation är nyckeln till att hitta nya lösningar

Ofta är de fyra konsulterna på kunduppdrag, men utrymme finns alltid för att utnyttja varandras kompetenser på hemmaplan – både med kollegor inom och mellan de tre affärsområdena. Det öppnar upp för möjligheter att jobba kreativt.

– Varje månad håller vi kreativa månadsmöten, där vi diskuterar nya lösningar som vi kan använda i våra kundprojekt. Sedan använder vi gemensamma digitala arbetsytor för att dela artiklar, filmer och sådant som är intressant för nytänkande, säger Sandra som är projektledare, UX-designer och frontend utvecklare.

– När vi jobbar med innovation bjuder vi alltid in kollegor med andra kompetenser, för genom samverkan kan vi göra något som vi inte kan göra själva. Det blir som ett pussel där bitarna tillsammans tar fram hela bilden, säger Johanna.

Genom att dela med sig skapas ett bra klimat för samarbete, såväl inom som mellan affärsområdena. Och det i sin tur bidrar till innovativt tänkande.

– Innovation är det konsultrollen handlar om och samarbetet är grunden till innovativ utveckling. Vi ska påverka i positiv riktning och det vi gör ska vara hållbart, säger Andreas som är systemutvecklare men gillar arkitektinriktningen mer och mer.

Hållbara värderingar för att bygga en stark gemensam kultur

Att bygga en stark gemensam kultur handlar ofta om att hitta rätt människor med rätt attityd. Knowits vision är att bidra till ett hållbart och mänskligt samhälle. Så hur väl stämmer det överens med de fyra medarbetarnas egna inställning?

– Hållbarhetstänket finns med i allt vi gör. Det är ingen som åker flyg om man inte måste, vi använder lokaltrafiken när vi ska på möten utanför kontoret och många väljer att cykla till jobbet, säger Linus som är gruppansvarig inom digital marknadsföring och analys.

– Vi har en friskvårdstimme i veckan som vi använder för att träna tillsammans. Det är jättebra då det är högt tempo under alla andra timmar, fyller Sandra i.

Möjlighet att påverka och utvecklas värderas högt

För Knowit är det viktigt att medarbetarna trivs. De interna medarbetarundersökningarna har gett mycket höga betyg på arbetsplatsen. I externa undersökningar blir betyget också högt när det gäller popularitet bland it-studenter och unga professionella. Därför är det viktigt att alla får utvecklas i sitt arbete, i sina yrkesroller men också som människor för att trivas på jobbet. Men att samtidigt kunna påverka så att företaget växer och tar sig framåt genom att framföra egna idéer och få testa sig fram är viktigt för att känna sig delaktig på det stora planet.

– Knowit har en platt organisation där vi som konsulter kan vara med och påverka, ta egna beslut och slippa känna begränsningar i ledarskap eller kultur, säger Johanna.

– Vi har möjlighet att påverka våra egna arbetsuppgifter och hela tiden testa och se om det flyger, säger Linus.

– Det gör att vi vågar testa nytt, se vad som finns på marknaden och utvärdera nya trender, avslutar Sandra.

Till toppen