Trendspaning 2018: Artificiell intelligens och cybersäkerhet är hett

Publicerad 11 apr 2018 Axel Holtås, Pernilla Vindeby och Åsa Schwarz från Knowit trendspanar för 2018

Under 2018 ser vi en rad trender inom den allt snabbare och viktigare digitaliseringen. Tre av Knowits specialister inom affärsområdena Mobile, Experience och Secure fick trendspana och prata om vikten och betydelsen av artificiell intelligens och cybersäkerhet.

Områden värda att hålla extra koll på under 2018 är cybersäkerhet, artificiell intelligens, sakernas internet och den fortsatta digitaliseringen, inte minst med fokus på front-end såsom kundportaler, självhjälpsverktyg och e-tjänster. Men utvecklingen går mot end-to-end digitalisering.

– Artificiell intelligens och sakernas internet är två fortsatt väldigt tydliga trender på vår marknad. De går dessutom ihop jättemycket, säger Axel Holtås, affärsområdeschef för Knowit Mobile i Malmö. Leverantörer som Amazon, Google, IBM och Microsoft tillhandahåller tjänster inom artificiell intelligens som enkelt kan omsättas till kundnytta i till exempel e-handel.

Automatisering och digitalisering

Artificiell intelligens innebär oftast maskininlärning, en teknik där maskiner tillåts lära sig och anpassa sig efter interaktioner den gör med människor, andra system eller av processer.

En stor del av artificiell intelligens handlar om automatisering i dagsläget. Det är något som digitaliseringen använder sig av, inte minst för att skapa djupare och personligare kundrelationer inom e-handeln.

– Med hjälp av chatbotar kan vi anpassa och personifiera konversationen och ge rekommendationer med ett personligt tilltal, säger Pernilla Vinneby, affärsområdeschef för Knowit Experience i Göteborg. Det är en otrolig viktig aspekt när fler använder sig av automatiserade kundkontakter, allt från bankers helpdesk till e-handeln.

Säkerhet – en utmaning och allt viktigare

En utmaning inom den allt snabbare digitaliseringen är säkerheten. Det är också ett område som bedöms växa snabbast under 2018.

– I många miljöer som nu digitaliseras i rask takt har man inte tänkt på säkerheten, det gäller i första hand produktionsmiljöer och utveckling av produkter och IoT. Många har varit mer aktiva när det gäller den typiska kontorsmiljön med till exempel affärssystem. Min bedömning är att det gått så långt att bristande cybersäkerhet börjar bli ett samhällsproblem, säger Åsa Schwarz, ansvarig för affärsutveckling för Knowit Insights säkerhetstjänster i Stockholm.

Inom säkerhetsområdet är det tydligt med att efterfrågan påskyndas av lagar och regleringar. Under 2018 ligger fokus på anpassningar för GDPR, NIS och den nya säkerhetsskyddslagen. Det gör att cybersäkerhet i början betraktas som säkerhet i generella termer. Den kan då bli mer strategisk och lätt hamna i skymundan.

– Utvecklingen av teknik går otroligt snabbt. Så fort att du inte hinner med säkerhetsfrågorna och därför måste säkerhet inkluderas i produktutvecklingen. Arkitekter och systemutvecklare måste kunna säkerhet, säger Åsa.

Verksamhetsstyrd it ökar

Radar Ecosystem Specialists skriver i sin rapport att verksamhetsfinansierad it kommer att öka under 2018. Den it som finansieras av verksamheten, investeringar som inte kommer från it-avdelningar, motsvarar 19 procent av alla it-investeringar i Sverige.

Totalt sett förväntas it-konsultmarknaden, inklusive managementkonsulttjänster, växa med 3,5 procent under året. Här har marknaden draghjälp av verksamhetens it-investeringar då de nästan uteslutande köpte tjänsterna externt. Mönstret är att verksamheten finansierar it när de ser en omedelbar avkastning på investeringen, medan bakomliggande infrastruktur, integration och löpande drift alltjämt bekostas av it-budgeten.

– Digitaliseringen ger oss nya möjligheter, men det är de som förstår kundernas förändliga behov som kommer att överleva och utvecklas. Att investera i lösningar och strategier som klarar snabba byten av riktningar är en nyckelförmåga, säger Pernilla.

Mobilen används i allt större utsträckning

Givetvis spelar e-handel också en viktig roll för den digitala utvecklingen. Enligt E-barometern 2017 från PostNord e-handlar i genomsnitt två tredjedelar av befolkningen varje månad.

Mobilen används inte längre bara som inköpsverktyg utan också som ett redskap genom hela köpprocessen. Konsumenterna rör sig gärna mellan mobil, dator och den fysiska butiken.

– Att köpa sömlösa upplevelser mellan de olika plattformarna är en utmaning då det krävs djup kompetens inom kommunikation och teknik för respektive plattform, såväl som en helikoptervy för att uppnå önskad effekt och tjänst. Det utmanar organisationernas klassiska uppbyggnad med uppdelning mellan it, marknad och e-handel. Vi kommer att få se nya organisationsstrukturer framöver som snabbare klarar att hantera detta, säger Pernilla.

Tekniken är en möjliggörare

Virtuell och förstärkt verklighet, mjukvarurobotar samt applikationer med artificiell intelligens kommer att förbättra kundupplevelser, produkter och tjänster, bland annat genom simuleringar och virtuella rundturer.

– Det kan handla om allt från att välja inredning till att behandla patienter inom vården. Med hjälp av förstärkt verklighet och virtuell verklighet är det möjligt att bygga upp en inredningsmiljö för att se resultat innan köpet genomförs, säger Axel.

Det gäller att kunna möta användarnas behov, göra det enkelt att använda tekniken samtidigt som den är säker.

– Tekniken rör sig framåt samtidigt som vi bygger för här och nu. Vi måste förvalta och utveckla den så att den följer med in i framtiden, säger Åsa.

Mer om detta i Knowits årsredovisning

E-barometern 2017 från PostNord hittar du här

Ta del av Radar Ecosystem Specialists trendspaning

Till toppen