Förändring av processer med fokus på hållbarhet och innovation ligger som prioritet för skogsindustrin

Publicerad 04 jun 2019

Digitaliseringen medför ett nytt affärstänk med förändrade processer också inom skogsindustrin. Utforskande av ny teknik och digitalisering av processer öppnar upp för spännande möjligheter och nya sätt att bättre ta tillvara på skogen.

– Det stora fokuset ligger helt klart på hållbarhet, innovationer och effektiviseringar av olika nya produkter hos våra kunder, säger Kristin Westman, konsultchef på Knowit Norrland. Ny teknik så som RPA, AR, AI och VR är möjliggörare som skapar nya spännande möjligheter för branschen. ­

Nya inventeringsmetoder och effektiviseringar

En utveckling som vi ser är nya och förbättrade inventeringsmetoder med satelliter och drönare och bättre utbytesberäkningar för stående skog. Branschen utforskar just nu också fjärrstyrda skogsmaskiner som innebär att föraren inte behöver sitta i maskinen utan manövrerar den från timmerkojan. Detta innebär både en förbättrad arbetsmiljö och säkerhet för personal. Med denna lösning skulle även problematiken med att hitta personal med rätt kompetens som vill jobba i skogen lösas och attrahera arbetskraft på ett annat sätt. Att skapa en gynnsam arbetsmiljö i dagens maskiner är kostsamt, genom fjärrstyrda skogsmaskiner läggs pengarna istället på att investera i kameror och sensorer.

– Stora besparingar och effektiviseringar kan göras på olika nivåer i logistikkedjan från skogen till industrin och vidare till slutkund. Till exempel kan man genom att skapa bättre förarstöd i skördare och skotare öka effektiviteten, säger Kristin Westman. Vårt mål framöver är att hjälpa våra kunder med rådgivning och leverans av både verksamhetsutveckling och IT-lösningar som ska bidra till ökad effektivisering och tillväxt, fortsätter Kristin.

Nya mätmetoder

Det införs nya sätt att mäta in virke vid industrin i form av fjärrmätning och "fjärrstyrda" terminaler. Sågverken ser över vilka möjligheter det finns att skapa ”det smarta sågverket” med hjälp av IoT (Internet of Things). Med denna typ av digitalisering och nya tekniker kan processer förbättras och även bidra till en bättre kontroll över data och därmed hela verksamheten. Exempelvis en bild- och röntgenteknik som vid intaget på sågverket kan analysera och anpassa produktionen på bästa sätt vilket bidrar till ökad processeffektivitet och produktvärde samt minskad energiförbrukning.

– Inom Knowit är vi just nu en gruppering på åtta personer vars samlade verksamhetskompetens i kombination med brett IT-kunnande är unik. Vårt mål är att tillsammans med våra kunder bidra till smartare och effektivare processer, säger Kristin Westman som tillsammans med Pär Nilsson startade upp Knowits satsning mot skogssegmentet.

skog.jpg

Knowit fortsätter med satsningen mot skogsindustrin

Den nya satsningen riktas i första hand mot den svenska basindustrin och i ett första steg mot skogsbranschen. Vi tycker att enkelhet är viktigt och vill skapa en kontinuerlig och nära relation med våra kunder.  Målet är att bli den naturliga långsiktiga partnern för skogliga och industriella kunder i Sverige.

 

Kristin Westman

Har under de senaste femton åren haft olika ledarskapsroller inom IT-utveckling mot skogsnäringen och är utbildad jägmästare. Tillsammans med ett starkt team kan de nu erbjuda både bredd och spetskompetens.

Pär Nilsson

Har under de senaste 12 åren arbetat med process- och skogsindustrin, framförallt med projektledning och förvaltningsledning.

Möt hela teamet här

Kontakta oss
Kristin Westman
Ansvarig för lösningar för skogsindustrin
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen