Seminarium om jämställdhet ger nya perspektiv

Publicerad 12 sep 2019

Många har uppfattningen att Sverige redan är jämställt. Helena Tronner och Susanna Lindholm från Knowit spräckte hål på myten under frukostseminariet Mind the gender gap i Uppsala. Det finns djupt rotade strukturer i samhället som gör att vi omedvetet värderar kvinnor och män olika.

Syftet med seminariet är att göra deltagarna medvetna om strukturella skillnader och få oss att i större utsträckning använda ”genus-glasögon” för att kunna göra en förändring.

– Genusglasögon kan låta lite larvigt men det skapar verkligen resultat, säger Per Wallentin, Knowits koncernchef, som också deltog under seminariet och berättade om det långsiktiga genusarbete som pågår inom Knowit. Ett förändringsarbete för jämställdhet som började i koncernledningen för att sedan tas vidare ut i organisationen och involverar både chefer och medarbetare. Genom workshops skapades en förståelse för varför genusarbete är viktigt och vad ojämlikheter beror på. Att medvetandegöra vad som är genus och vad som är normer skapar rätt förutsättningar för en kulturförändring på riktigt.

– Män bedöms prestera bättre än kvinnor ända från barnsben och vi påverkas omedvetet av köns-bias. Studier visar att när identiska CVn skickas där den enda skillnaden är ett mansnamn respektive ett kvinnonamn, att det med ett mansnamn får bättre respons. Då bedömer man inte kompetens, för då hade det gått lika bra oavsett kön, berättar Helena.

Dagens stora utmaning vid produktutveckling är inte enbart teknik. En utmaning ligger i hur tekniken ska fungera med människor och då behövs det fler kvinnor för att få med även det kvinnliga perspektivet. Knowit har under de senaste åren aktivt arbetat med jämställdhet och att medvetandegöra frågan internt.

– När jag började på Knowit var det ett ganska grabbigt företag. Den resa som vi gjort de senaste åren har varit jätteviktig för oss både från ett arbetskulturellt och affärsmässigt perspektiv, säger Per Wallentin. Det finns en affärsmässig vinning för alla företag att jobba med jämställdhetsfrågan. Det skapar bättre lönsamhet genom bland annat bättre balans i ledarskapet, bättre kundrelationer och medarbetarnöjdhet.

Till toppen