Så förbereder du dig för AI-revolutionen

Publicerad 10 okt 2017 AI - den nya revolutionen

Artificiell intelligens (AI) dyker upp inom fler och fler områden just nu. Även om de revolutionerande lösningarna är några år bort, så är det viktigt att börja förbereda sig på vad tekniken kan innebära för den egna verksamheten, redan nu.

Forbes har bett medlemmarna i sitt Technlogy Council föreslå hur företag kan göra sig redo för AI-revolutionen och här kommer några av deras förslag:

  • Planera. För mindre företag är det nog för tidigt att skapa en plan för hur AI ska användas. Men det är viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om vad som händer inom området, så att man ser när det är dags att skapa en riktig plan.
  • Börja med vanlig intelligens. Många företag använder inte de optimala verktygen som finns för exempelvis BI idag. Börja med att skapa så bra analyser som möjligt med de möjligheter som finns idag. Då blir det enklare att se var AI kan göra störst nytta i framtiden.
  • Utbilda utvecklarna. Tekniker som maskininlärning och Deep Learning kommer att bli en viktig del i alla företags verksamhet i framtiden. Det första steget dit är att utbilda utvecklarna inom området. Det finns idag gott om öppna kurser från Google, Facebook, Amazon och bibliotek som exempelvis TensorFlow för kunna lära sig möjligheterna.
  • Skapa en ROI. När ni ska satsa på en AI-lösning så börja med att bestämma de områden där ni tror AI kan göra den största nyttan. Bestäm sedan vilken ROI ni förväntar er och först därefter kan teknikerna börja skissa på en lösning.


Här finns hela artikeln från Forbes 9 Ways Your Business Can Plan For Artificial Intelligence.

För information om våra erbjudanden, läs här!

Vill du arbeta med oss, läs mer om alla våra lediga jobb här!

Till toppen