Quality Assurance löser problem innan de uppstår

Publicerad 12 jun 2017 Ulrika Juléus, Helen Lyhde Nial och Patrik Johansson

Att lära av sina misstag är klokt, men ännu effektivare är att förhindra att de uppstår. Knowits experter på Quality Assurance är specialister på kreativt detektivarbete som sparar kunderna såväl tid som pengar.

Idag är Quality Assurance ofta en självklar del av programvaruutveckling. Allt fler inser fördelarna av att kvalitetssäkra tidigt i processen, och när expertkunskapen inte finns i den egna organisationen tar man ofta hjälp av en duktig konsult. Patrik Johansson, teamledare och prestandaexpert på Knowit Test Solutions AB, är nöjd med utvecklingen:

– Ja, vi är inte ”the bad guys” längre, säger han och skrattar. Förut blev man ofta bemött med viss skepsis när man dök upp hos kunden, utvecklarna visste ju att vi var där för att leta fel. Men när vi fick visa hur vi jobbar brukade de bli fascinerade istället, och intresserade av våra metoder och strategier.

Quality Assurance är ett mycket bredare begrepp än kvalitetskontroll och testning, och även om en del kunder kontaktar en QA-konsult när det redan finns en betaversion klar är det en stor fördel om QA-arbetet kommer igång betydligt tidigare.

– Det bästa är förstås att tänka på QA redan i planeringsfasen, säger Patrik Johansson. Ett lyckat utvecklingsarbete förutsätter att man tidigt sätter ribban för mål, och att målen är mätbara. Det är lätt hänt att man internt sätter rätt luddiga mål, som ”sajten ska vara snabbare” eller ”mycket mer tillgänglig”, men vad det sedan betyder skiljer ju mellan användare. Det är som bäddat för problem längre fram! Vi kan däremot hjälpa till att kvalitetssäkra redan i början: Är målen rimliga? Motstridiga? Mätbara? Ju tidigare man ringar in vad det är man jobbar mot, desto mer tid och pengar kan sparas som annars förmodligen hade behövts på att felsöka och ändra längre fram.

Helen Lyhde Nial, VD på Knowit Test Solutions, förklarar att hela branschen mognat, och med detta även kundernas kunskap om QA. Eller rättare sagt: insikten om att de behöver QA. Quality Assurance-arbetet är högt specialiserat och ställer krav på ständigt uppdaterad kunskap, men i regel behövs specialisterna bara periodvis, varför många företag och myndigheter inte har kompetensen i den egna organisationen.

– Ofta finns däremot kompetenta utvecklare och testare hos kunden, så en viktig uppgift för våra konsulter är att komma in i organisationen på ett smidigt sätt, göra sitt jobb, och sedan överlämna så friktionsfritt som möjligt, berättar Ulrika Juléus, vice VD och konsultchef på Knowit Test Solutions.

Knowit Test Solutions AB har idag 45 medarbetare mellan 25 och 60 år, och 60 procent är kvinnor. De flesta arbetar ute hos kund, men det finns alltid lediga arbetsplatser på huvudkontoret för konsulter som vill arbeta där några dagar. Företaget anordnar ofta olika aktiviteter för att öka sammanhållningen och få medarbetarna att känna att de arbetar på Knowit.

En förutsättning för ett lyckat samarbete är att placera rätt konsult på rätt uppdrag, utifrån kompetens och personlighet. Olika personlighetstyper är lämpliga på olika uppdrag och olika kunder, och för Knowit är det lika viktigt att kunden trivs med konsulten som att konsulten trivs på sitt uppdrag.

– Vi sätter en ära i att känna våra konsulter väl och kan avgöra vem som passar var, säger Ulrika Juléus. Och det verkar fungera, för vi får riktigt bra betyg i medarbetarundersökningar och medarbetarna säger att de verkligen trivs – och att de är en del av ”Knowit-teamet” när de är ute på uppdrag.

– Dessutom är arbetet roligt, lägger Patrik Johansson till. Våra konsulter får ett helhetsperspektiv, i rollen ingår ju både det tekniska kunnandet som ledarskap och strategi, och det är ett kreativt jobb i en spännande bransch. Det är inte svårt att känna yrkesstolthet!

För mer information kontakta gärna Helen Lyhde Nial, VD Test Solutions, Ulrika Juléus, vVD och konsultchef, eller Patrik Johansson, teamledare och prestandaexpert.

För mer information om våra erbjudanden, läs här!

Vill du arbeta med oss, läs mer om alla våra lediga jobb här!

Till toppen