Hur bygger du en användbar persona?

Publicerad 07 okt 2020 Persona

Det viktigaste när du ska bygga upp en digital affär är att du gör detta kundcentrerat. Ett av de mest effektiva sätten att ta in kunderna i ett kundcentrerat arbetssätt är att använda sig av en persona. Nedan så tipsar vi på hur du kan gå till väga för att skapa en användbar persona.

En persona är en fiktionell person som skapats för att representera en kundgrupp. Anledningen till att personas har växt i popularitet de senaste åren är att de är tydligare och mer uttrycksfulla än de traditionella segmenten.

Varför just personas?

Målet med att skapa personas är att dessa ska vara en trovärdig och realistisk återspegling av de huvudmålgrupper som ska använda tjänsten. Tidigare har det pratats i termer av segment när det har kommit till att förstå hur en produkt ska utvecklas. Utmaningen med detta är att det är mycket svårare att få en uppfattning om en grupp personer än om en enskild person. Därför är personas ett verktyg för att skapa enskilda påhittade segment, men med det sagt fortfarande realistiska, personer.

Så här skapar du dina egna personas

Hur gör du då om du vill bygga dina egna personas? Inledningsvis baseras alltid personas på data, oftast en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ kund-research. Om vi ska börja med några enkla guidelines för personas bör dessa:

  • Vara realistiska, de ska representera personers riktiga behov och spegla dessa.

  • Innehålla personens bakgrund, mål och vad denne värdesätter.

  • Fokusera på de största kundgrupperna (segmenten).

  • Baseras på verkliga personer via intervjuer.

  • Presenteras visuellt, du ska verkligen se personen framför dig.

  • Innehålla riktiga citat som sagts i intervjuerna.

Dessa är viktiga saker att tänka på innan du faktiskt börjar intervjua kunder för att förstå dem och forma dina personas. När du sedan intervjuat dina kunder, hur ska då en persona se ut?

En persona är enklast presenterad via en one-pager som ska ses som ett centralt instrument för utvecklingen av verksamheten. Detta är ett effektivt sätt att sammanställa vad ni faktiskt lärt er av era kunder under de intervjuer ni hållt. Inledningsvis beskriver ni personen i en liten faktaruta. Därefter förklarar ni vad personan jobbar med och vad denna tycker är viktigt i livet just nu.

Nästa del förklarar personans förkunskaper med fokus på er tjänst. Använder personan er tjänst ofta eller är det mer ofrekvent? Andra delar som personan kan svara på är dennes prioriteringar och attityder, som har utgångspunkt i personan själv. Hur ser personans beteendemönster ut samt vilka behov och mål har den av er tjänst.

Sammanställs dessa punkter finns en heltäckande bild av personan. Fördelen med detta arbetssätt är att det lämnar utrymme för en empatisk affärsutveckling där kundens prioriteringar och känslor ligger i centrum. Personan skapar även ett större fokus då du enklare kan relatera till denna person istället för att relatera till en grupp av individer. Slutligen är detta ett sätt att se till att ni i arbetsgruppen har en hög samstämmighet om era kunders prioriteringar.

Med alla dessa moment har ni en god förutsättning att bygga en användbar persona som ger er möjlighet att börja arbeta kundcentrerat med en empatisk affärsutveckling som kommer göra att era kunder älskar era tjänster. Personas kan också användas i content marketing och när man arbetar med digital innovation.

Woman with laptop

Testa din verksamhets innovationskraft

Med vårt test får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Från hisspitch till MVP

Från hisspitch till MVP

Guiden tar dig steg för steg igenom det som krävs för att omvandla din idé till en lönsam digital produkt, vare sig det handlar om en enkel app eller en invecklad ny plattform.

Läs mer om vårt erbjudande

Skapa kunderbjudanden och inkomstströmmar från digitala produkter och tjänster.

Kontakta oss
Till toppen