Arena - nätverk för rektorer

Knowit erbjuder ett exklusivt nätverk för dig som rektor. Här värderas personligt engagemang och sekretess högt.

I nätverket utbyter deltagarna erfarenheter med varandra och väljer aktuella frågeställningar tillsammans. Det kan handla om hur vi når målen med digitalisering i läroplan och kursplaner, metoder för nya pedagogiska angreppsätt eller möjligheter att testa modern teknik. 

Med distans från ditt vardagliga arbete får du möjligheter att utvecklas i ditt ledarskap och utforska den potential som finns i vår föränderliga värld. Det ger mervärde både för dig själv och din organisation. Våra nätverksledare är specialister på personalfrågor och ledarskap i skolan, har fördjupade kunskaper i digitalisering och bidrar med omvärldsbevakning från olika branscher.   

Saknar du en arena för dina viktigaste frågor idag? Då är det här nätverket för dig!

Information om nätverket

Träffar: Fem per år 
Var: Hos Knowit, Klarabergsgatan 60 i Stockholm
Kostnad: 9 000 SEK per år exkl. moms (inkl. lunch och fika)
Uppstartsmöte (kostnadsfritt provtillfälle): 31 januari 2018

För anmälan till uppstartsmöte, klicka här!

Kontakt

Johan Wahlström
E: johan.wahlstrom@knowit.se
T: +46 73-080 51 91

Du får gärna beskriva dina förväntningar på nätverket.

När vi har mottagit din anmälan får du mer information via e-post.

Till toppen