Människocentrerad design och dess tillämpningar inom affärs- och organisationsutveckling

Publicerad 07 nov 2018 Picture showing a number of post-it stickers during a Business Design event

I oktober anordnade teamet inom Business Design på Knowit Insight ett första event i sitt nya nätverk, med fokus på människocentrerad design och dess många tillämpningar inom affärs-och organisationsutveckling.

Målet med nätverket är att skapa ett öppet forum för att dela erfarenheter och lära sig mer om metodiken.

Vad innebär egentligen begreppet människocentrerad design? Vilka utmaningar möts verksamheter av i sitt arbete med detta och hur ska man tackla dessa utmaningar?

Läs mer i vår blogg här (på engelska).

Till toppen