Management 3.0 ur Fredriks perspektiv

Publicerad 21 feb 2017

Vad är management 3.0? Varför är det viktigt i agila organisationer? Vad tycker experterna? I denna intervju svarar Fredrik på några av frågorna.

Fredrik Söderberg, expert på Management 3.0

Fredrik har flera års erfarenhet som ledare i agila verksamheter. Han har också drivit agila transformationer i globala organisationer. Fredrik jobbar nära ledningsgrupper och coachar produktledning för effektiv exekvering. Idag är han managementkonsult på Knowit och utbildare i Management 3.0.

Du är ju ny som lärare inom Management 3.0. Är M 3.0 nytt på Knowit?

Vi är flera aktiva lärare – Johan, Pär, Mikael och nu jag. Tillsammans har vi erfarenhet av närmare 100 kursgenomföranden och våra lärare är bland de mest erfarna och efterfrågade i hela världen! För min del känns det som jag alltid har jobbat enligt Management 3.0 i mitt agila arbete. När jag fördjupade mig i Management 3.0 såg jag att det var något mer än ännu ett ”ledarskapsramverk”. Istället mötte jag ett mindset, spel och praktiska verktyg som hjälper organisationer att utveckla sig.  Allt stämmer väl med mina erfarenheter av vad som verkligen fungerar!

Hur ser du på Management 3.0? Varför är det bra?

Det agila manifestet formulerades 2001 och har betytt en revolution för mjukvarubranschen. Bakgrunden till det agila manifestet var en insikt att våra arbetssätt måste bli smartare. Varför lyckas en del projekt medan de flesta misslyckas? Min erfarenhet är att lyckade projekt bottnar i ett nära samarbete, små effektiva möten, täta releaser och snabb återkoppling. Sådana tankeströmningar fanns förstås före det agila manifestet så som de 12 principerna inom Extreme Programming (XP). För de flesta är det här ett ”naturligt” arbetssätt!

I en värld där allting går allt snabbare och där mer och mer arbete innebär ständig problemlösning behöver vi utveckla vårt sätt att hantera och organisera arbete. Det handlar inte om mjukvara utan om allt arbete där människans problemlösningsförmåga är avgörande! Och det är här Management 3.0 kommer in!

Vad innebär ett agilt ledarskap?

Ledarskap inom den agila världen handlar om att stärka teamen och skapa rätt förutsättningar och ramar för dem. Man brukar använda begreppet ”empowerment”. För mig handlar agilt ledarskap om hjälp till självhjälp. I ett agilt arbete vill jag som ledare hjälpa team och ledare att själva komma framåt och göra ett bra jobb. Jag vill ge dem verktyg, hintar och tips som gör att de själva upptäcker och motarbetar hinder under utvecklingen. De kommer då upptäcka styrkan i ett agilt arbete där man jobbar nära team och andra medarbetare.

Vilka skillnader ser du mellan traditionellt och modernt ledarskap?

I ett traditionellt ledarskap skall chefen leda och fördela arbetet. Å ena sidan säger man att medarbetarna är vår viktigaste resurs, å andra sidan pekar man med hela handen. I en agil organisation med Management 3.0-perspektiv handlar det istället om att delegera och lägga över ansvaret på andra men fortfarande vara där, stötta och hjälpa. Jag brukar ibland dra en parallell med barn. Mina barn fick ramla och snubbla ibland – om det inte var farligt så klart! De lär sig mycket bättre då än när jag säger till dem att vara försiktiga. Det handlar både om att snubbla och att se glädje när de upptäcker något positivt.

Hur hjälper Management 3.0 att möjliggöra ett bra ledarskap?

Kursen i sig tar upp de delar som är centrala i ett ledarskap. Den flyttar fokus från det traditionella ledarskapet, som handlar om tekniker för att styra, till ett mer coachande ledarskap. Man får även med sig en verktygslåda med olika övningar och metoder som kan användas av formella och informella ledare. Kursen innehåller många diskussionspunkter, vilket ger olika perspektiv på hur metoderna kan tillämpas. Alla människor är olika, alla situationer är olika och alla team har olika förutsättningar. Det är viktigt att se de olika förutsättningarna och utgå ifrån dem.

Varför är det roligt att se andra utvecklas i sitt ledarskap?

Jag tycker om att se människor bli självständiga i sitt arbete. Om jag kan se att jag har hjälpt dem till några ”aha-upplevelser”, då får jag en energikick! Att de själva klarar av situationerna och att det blir bra är otroligt stimulerande! Min roll blir att komma in i deras värld, förstå deras situation och se vad de behöver för att gå vidare. Jag hjälper dem att bli självständiga och kan sedan gå vidare när jag inte längre behövs. Som agil coach vill jag skapa ett värde som ska vara hållbart över tid. De förändringar som sker ska vara värdefulla för både organisationen och människorna. Management 3.0 skapar ett fokus på människorna i en organisation. Det är ju människorna som formar systemet som är organisationen! Jag tycker att den enskilda människan är viktig, men också att varje människa känner sitt värde i den organisation man jobbar i.

Varför behövs Management 3.0?

En kritik jag har mot den agila communityn är att fokus på ledarskapet kom så sent. Från början låg allt fokus på teamen. Det är inte förrän nu man har insett vad självorganiserande team innebär för ledarskapet. Jag har drivit agila transformationer i hierarkiska organisationer, där det fanns en rädsla för det agila arbetet. Mycket för att man utmanar traditionella roller som ”mellanchefer” och projektledare. Det skapar ett motstånd som faktiskt mycket handlar om okunskap och där Management 3.0 kan fylla i kunskapsluckan. Många har den felaktiga uppfattningen att ”management” inte kommer att behövas i den agila organisationen. Ett annat motstånd är chefer som kommer underifrån i hierarkin, dvs de som har jobbat upp sig i positioner genom stor detaljkunskap. De är ofta väldigt tekniskt insatta, vilket gör att de har svårt att släppa ansvaret. De nya arbetssätten kommer att förändra chefernas roll från att vara resursplanerare till en coach. Man måste också inse att det finns andra roller i en agil organisation än team och coach som behöver bemannas.

Har du några frågor om Management 3.0? Kontakta oss! Vi kan även skräddarsy kurser efter ert behov. Läs mer om våra kurser här.

Till toppen