Knowits Wireless Labs tilldelas Automotive Spice (ASPICE) certifieringsnivå 2

Publicerad 20 okt 2022

Fordonsindustrin genomgår den största omvandlingen i sin historia – från att tillverka bilar till att erbjuda mobilitetstjänster. För att hålla jämna steg med utvecklingen på marknaden behöver billeverantörer agera agilt och säkerställa mjukvaruprodukter av högsta kvalitet. Därför är vi stolta över att vi har nått nästa nivå i ASPICE-certifieringen, en kvalitetsstämpel på att vi effektivt levererar säkra och tillförlitliga mjukvaruprodukter till bilindustrin.

ASPICE, som står för Automotive Software Process Improvement and Capability dEtermination, är en oberoende branschstandard för att utvärdera processer för mjukvarutillverkning inom bilsektorn. Att Knowit nu blivit certifierade enligt ASPICE nivå 2 är en milstolpe som återspeglar vår förmåga att designa och implementera programvara både av högsta kvalitet och enligt bästa praxis.

– Programvaruleveranser till fordonsindustrin är en viktig del av Knowits erbjudande. Med denna certifiering samt vårt förvärv i våras av mjukvaruutvecklarna Swedspot, ger vi våra kunder en tydlig signal att vi levererar programvara och lösningar i framkant, säger Per Wallentin, Knowits vd och koncernchef.

– En ASPICE-certifiering på nivå 2 är ett stort steg för Knowit och ett viktigt delmål i vår färdplan framåt. Dessutom har vi fler viktiga certifieringar på gång, bland annat informationssäkerhet och cybersäkerhet för fordon, ISO/SAE 21434 och TISAX, säger Fredrik Rydén, COO på Knowit Connectivity Wireless Labs.

ASPICE är ett initiativ från den tyska fordonsindustriföreningen. Det grundar sig på ISO/IEC 15504, ett ramverk för att bedöma design- och programvaruprocesser. ASPICE definierar bästa praxis för programvaruutveckling inom fordonsindustrin.

Knowits Wireless Labs, som ingår i Knowits affärsområde Connectivity, levererar standardiserade mjukvarukomponenter till fordonstillverkare samt projekt i toppskiktet. Programvarorna har framgångsrikt installerats i över 60 miljoner fordon i världen. För att anpassa oss till marknadsförändringarna har vi optimerat våra processer, metoder och verktyg för programvaruutveckling i enlighet med de kritiska kraven från fordonssektorn som definieras i ramverket A-SPICE. Syftet är att säkerställa att vi, med hållbarhet som ledstjärna, erbjuder våra kunder inom fordonsbranschen tillförlitlig programvara i enlighet med industristandarder.

En oberoende bedömning utfördes på Wireless Labs FoU-center i Łódź i Polen under augusti 2022 av en grupp externa bedömare.

Kontakta oss
Fredrik Ryden
Site and Product Manager
Till toppen