Knowit på Techarenan Summit 2021

Publicerad 16 nov 2021

12 november arrangerades 2021-års Techarenan Summit där Knowits koncernchef Per Wallentin deltog i samtalet kopplat till Framtidens kompetensförsörjning. Knowits Head of Sustainability, Ingemar Jansson diskuterade Vägen till att nå klimatmålen. Se samtalen i efterhand här!

I panelsamtalet Framtidens kompetensförsörjning diskuterades bland annat vikten av reskilling, upskilling, mångfald och jämställdhet. På Knowit arbetar vi med jämställdhet sedan 7-8 år tillbaka, en fråga som från början handlade om rättvisa. Eftersom techbranschen är mansdominerad har stort fokus varit att skapa samma förutsättningar för alla som arbetar på Knowit – ge alla samma möjlighet att nå sin fulla potential oavsett kön. 

– Den kultur vi lyckades skapa, gav ett engagemang och mottogs väldigt väl av medarbetare – många gillade den nya, inkluderande kulturen. Det här arbetet har givetvis fortsatt, det vi lyckades skapa för 7-8 år sedan har satt grunden och bland annat givit resultat i ”the numbers game”, men vi har lagt ner mycket tid på kulturfrågorna. Om teknikens syfte är att skapa andra förutsättningar för människor, är det viktigt att inkludera och skapa rätt förutsättningar för alla som är människor, och för alla som vill vara med att utveckla tekniken – oavsett kön, säger han i samtalet.

Så tar vi oss an klimat- & hållbarhetsutmaningarna

I panelsamtalet Vägen till att nå klimatmålen förklarar Ingemar Jansson, Head of Sustainability på Knowit, närmare om hur vi arbetar för att ta oss an klimat- och hållbarhetsutmaningarna och dess möjligheter.

– Som konsultbolag har Knowit väldigt låga utsläpp. Under pandemin minskade de egna utsläppen med hela -72 procent – till stor del tack vare att vi möjliggjort digitalt distansarbete för våra medarbetare. Det säger ganska mycket om oss som konsultorganisation, att det inte är de egna utsläppen som är det stora problemet – vi behöver istället se hur vi kan bidra till utsläppsminskningar genom det vi säljer och genom att påverka samhället bortom våra direkta affärsintressen. Genom vårt partnerskap med Exponential Roadmap Initiative åtar vi oss inte bara att minska våra egna utsläpp utan också att undersöka hur vi kan integrera klimat i vår affärsmodell – hur vi kan använda digitalisering och innovation för att vända vår tids största samhällsutmaningar till affärsmöjligheter för oss och för våra kunder. Vårt fokus är att sätta mål och leverera på lösningarna som samhället behöver, säger han i samtalet.

 

Vill du veta mer?
Ingemar Jansson
Head of Sustainable Strategy & Business Development
Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen