Knowit hjälper Riksantikvarieämbetet att förbereda sig på att bli ledande inom digitalisering

Publicerad 12 sep 2018

Rubrikerna om it-haverier och misslyckade projekt inom offentlig och privat verksamhet har varit många de senaste åren. Digitaliseringen är nödvändig men ställer samtidigt till med problem när verksamheter inte riktigt klarat av omställningen. På Riksantikvarieämbetet har man tagit digitaliseringen på allvar – man vill bli ledande och satsar på förberedelser och utbildning.

Riksantikvariatet (RAÄ) är en statlig myndighet som har i uppdrag att bevara, använda och utveckla det svenska kulturarvet. Att vara ledande och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är ett strategiskt mål för myndigheten. För att lyckas med målet har man satsat på utbildning av personalen i moderna arbetssätt inom kravanalys och systemutveckling.

– Genom professionell kravhantering kan många problem undvikas samt besparingar i tid och pengar göras. Bra kravhantering är grunden för framgångsrika projekt, säger Pär Jonsson, enhetschef för systemutveckling på RAÄ.

Knowit är med som samarbetspartner

Utbildningen står den brittiske branschledaren, författaren och konsulten Suzanne Robertson för tillsammans med Knowit Require, som är specialister inom modern kravhantering. Suzanne har tillsammans med James Robertson skrivit boken ”Mastering the Requirements Process”, en guide till bättre kravanalys, från att förstå vilket problem som ska lösas, till effektiv kommunikation med utvecklare och allt däremellan. Boken har varit en central del i utbildningen för deltagarna.

För RAÄ handlar projektet inte bara om att digitalisera det material som nu är analogt, vilket i sig är en stor utmaning. Processer och arbetssätt i stort behöver ändras och anpassas och upplevelsen för användarna förbättras. Det gäller att prioritera och förstå vad det bakomliggande behovet är för att kunna möta alla förväntningar ett samhälle har på en modern e-förvaltning.

– Att sköta behovsinsamlingen från alla intressenter och förmedla till utvecklingsavdelningen är ett omfattande arbete, och då är det bra att ha fått gemensamma verktyg för det. Dessutom underlättar det mycket att vi kan ha direktkontakt mellan verksamhet och utveckling. Det minskar missförstånd och ökar effektiviteten. Det som kommer härnäst är det praktiska arbetet och att hela tiden utvärdera hur bra det går och vad som kan göras annorlunda, säger Åsa Larsson, verksamhetsutvecklare på RAÄ, som även får agera både kravställare och kravinsamlare.

– Att ha effektiva metoder och verktyg är otroligt viktigt för att lyckas med digitalisering idag, då allt går snabbare och snabbare och det finns många fällor att trilla i. Vi är väldigt stolta över att som enda leverantör kunna erbjuda Suzanne och James Robertsons kurs och utbildningsmaterial i Sverige, säger, Staffan Melin, VD Knowit Require. 


Kommande kurstillfällen inom området krav

James Robertson, delförfattare till ”Mastering the requirements process” kommer till Sverige för första gången och håller kurs i september. Tre intensiva och lärorika dagar, 25-27 september i Stockholm.

För mer information och anmälan, besök kurssidan

Till toppen