Knowit har experterna inom AI

Publicerad 26 sep 2017

Åsa Schwarz, Årets Säkerhetsprofil 2017 samt chef för affärsutveckling och PR på Knowit Secure, är en av tre experter i en panel som behandlar ämnet AI för tidskriften Ny Teknik.

Ett av ämnena som diskuteras är riskerna på området. Här är panelens deltagare ense om att en av riskerna är att den höga utvecklingstakten leder till att man är oförsiktig i vilka uppgifter som AI får ta över och hur övertagandet sker. Man vet inte vad som kommer att hända inom några år, vilket kräver lyhördhet och reflektion kring utvecklingens effekter.

– Det största problemet som går att hantera redan i dag är att många produkter och tjänster inte har grundläggande säkerhet. Om ett företag blir riktigt bra på cybersäkerhet i dag skapar det förutsättningar för att bli riktigt bra på AI i morgon, säger Åsa Schwarz.

Panelen behandlar också hur AI kan hjälpa företag att bli mer produktiva och konkurrenskraftiga samt ger råd till den som vill lära sig mer om möjligheterna och utmaningarna med AI.

Läs vad panelen säger här.

Till toppen