Knowit fortsätter att investera i molnet

Publicerad 30 nov 2022 kollegor på jobbet

Knowit har ingått ett femårigt strategiskt samarbetsavtal med Amazon Web Services (AWS) för att accelerera den digitala transformationen av kunder i Norden. Genom att stärka vårt partnerskap med AWS kan vi uppnå hög tillväxtpotential inom molnrelaterade uppdrag i Norden. Det ökade samarbetet och partnerskapet med AWS kommer att ge våra kunder den senaste tekniken och stödet.

Efterfrågan på molntjänster ökar med förändrade konsumtionsbeteenden och i takt med att möjligheter skapas genom den senaste tekniken. Organisationer i många sektorer försöker modernisera infrastruktur och använda nästa generations molnteknik för att driva produktivitet, effektivitet och nya affärsmodeller – och omvandla kundupplevelsen. Genom att fortsätta investera i molntjänster kan vi stötta företag och offentliga organisationer att accelerera sin resa mot molnet och förstärka den digitala transformationen.

– Vi förutser en hög tillväxtpotential i alla nordiska länder och utforskar även nya möjligheter utanför Norden med våra kunder i både privat och offentlig sektor. Vårt långsiktiga och utökade partnerskap med AWS är ett bra exempel på hur vi kan fortsätta att stötta våra kunder på deras molnresa, säger Tony Hendrell, Head of Cloud på Knowit. 

Ett nordiskt ekosystem för tillväxt

Att ha identifierat molnet som ett tillväxtområde för Knowit betyder att vi kan fortsätta att utveckla en attraktiv plattform för våra nuvarande och framtida anställda och partner att verka och växa. Det innefattar att investera i våra nordiska molnakademier för att möta våra kunders efterfrågan på den senaste kompetensen och de senaste lösningarna.

– Genom att stärka samarbetet med AWS flyttar vi mer AWS-expertis närmare våra kunder. Det innebär att expandera vårt nätverk i den nordiska regionen, så att vi finns där våra kunder är. Med en AWS-region i Sverige och nya lokala zoner i Norge, Danmark och Finland hjälper vi våra kunder att dra nytta av de framstående AWS-resurser vi har på plats nära dem, säger Sami Lehtinen, AWS Business Alliance Lead på Knowit.

– Vi tror att ekosystem och nätverk är det bästa sättet att stötta våra kunder och deras föränderliga affärsbehov. På Knowit är vi hela tiden öppna för att inleda samarbeten med olika parter inom industrin, exempelvis genom att införliva nya ISV-lösningar som en del i vår portfölj, säger Tony Hendrell, Head of Cloud på Knowit. 

Nya paketerade lösningar som tillväxtacceleratorer

Med ett högt innovationstempo och nya paketlösningar kan vi säkerställa att våra kunder kan anamma den senaste tekniken och snabbt reagera på de ständigt förändrade affärsbehoven på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Många företag och organisationer föredrar att använda paketlösningar, vilka är lättare att budgetera för och har en begränsad risknivå.

– Målet är att paketera mer automatiserade och lätthanterliga lösningar som tillför värde och är lätta att förstå, börja arbeta med och integrera i befintliga lösningar. Vi vill fortsätta att stötta och guida våra kunder på deras hållbara och accelererade molnresa, genom förstärkta, kreativa samarbeten från specifika industriperspektiv, säger Sami Lehtinen, AWS Business Alliance Lead på Knowit. 

Genom att förstärka samarbetet och partnerskapet med AWS lyfter vi vår molnportfölj och fokuserar på tre tillväxtinitiativ som vi har identifierat ihop med AWS och där vi har visat vår förmåga genom att skapa mervärde för våra kunder.

En dataplattform byggd för molnet på AWS 

Genom att introducera en dataplattform byggd för molnet på AWS stöttar vi våra kunder att använda data i molnet för att lyfta sina verksamheter framåt och fatta datadrivna beslut. Lösningen är modulbaserad och flexibel och innehåller komponenter specialbyggda för AWS och för att möta de olika kundbehoven och faserna i molnresan. 

> Vi har samarbetat med Finnpark för att utveckla deras datalager, som bygger på integrering av data från flera källor. Läs mer om det här. 

Modernisering efter migrering 

Vi tar vår förmåga att migrera och modernisera till nästa nivå i den nya Knowit-portföljen för migrering och applikationsmodernisering, helt i linje med molnhållbarhet. Vi använder också AWS:s Well-Architected Framework för att säkerställa en kostnadseffektiv, säker och hållbar molnresa för våra kunder under migrationsfasen och även därefter. 

> Vi har varit en nära partner till Alma Media vid migrering av Oracle-databaser till AWS Cloud. Läs mer här.

Nästa generationens MSP-tjänster

Vi hjälper er att använda AWS-molntjänster, effektivt och flexibelt. Våra nästa generationens MSP-tjänster innefattar ett servicecenter för Norden som har öppet dygnet runt, jourtjänster och kompetens inom AWS-infrastruktur och AWS-arkitekturdesign som en paketlösning. Vi utvecklar erbjudandet för att matcha och nå bortom framtidens behov genom att introducera nya lösningar, automatiseringar och funktionaliteter ihop med AWS.

> I dag är vi huvudsaklig AWS-partner till Valmet, en ledande global utvecklare och leverantör av teknik, automatisering och tjänster mot pappersmasse-, pappers- och energisektorerna och tar hand om allt som har med AWS att göra i Valmets AWS-plattformar. Läs mer om vårt partnerskap med Valmet här. 

Vill du veta mer?
Christer Olsson
Ansvarig för erbjudandet – syd
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Johan Ribbeklint
Ansvarig för erbjudandet
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen