Knowit Connectivity växlar upp inom automotive

Publicerad 25 maj 2022

Det är nu klart att Knowit förvärvar Swedspot, ett bolag med lång erfarenhet och mycket expertis inom programvaruutveckling för bilindustrin. Swedspot kommer bli en del av Knowits affärsområde Connectivity som därmed breddar erbjudandet inom automotive.

Knowit Connectivity är ett affärsområde i Knowit med cirka 700 medarbetare och har ett brett kunderbjudande inom främst inbäddade system, samt moln- och säkerhetslösningar. Connectivity möter de flesta av sina kunder i industribolags utvecklings- och forskningsavdelningar. Vi har länge haft en stark närvaro inom bilindustrin, med expertis och teknologi i absolut framkant för uppkopplade fordon.  I takt med att marknadens efterfrågan på dessa tjänster har stigit sätts även hårdare krav på leveransen. Förvärvet av Swedspot är ett viktigt steg i rätt riktning för att kundupplevelsen ska bli så kvalitativ och heltäckande som möjligt.  

Swedspot är ett mjukvaruteknikföretag som, med i många fall Googles Android-teknik samt den egenutvecklade plattformen Ezentric som bas, utvecklar lösningar för en mängd olika industrier så som fordon, transport och energi. Nuvarande vd för Swedspot, Niclas Lindmark, kommer fortsätta leda verksamheten genom övergången till Connectivity och berättar:

- Swedspots och Knowits affärsområden, kontaktnät och kunnande kompletterar varandra mycket väl vilket ger oss en fantastisk möjlighet att leverera ytterligare värde. Connectivity har en bred kundbas inom Automotive som redan anställer hundratals konsulter, där Swedspot kommer kunna bidra med specialistkompetens. Sammanslagningen ger också våra anställda ytterligare möjligheter att utvecklas med nya spännande produkter och projekt.

Operativ chef  för Connectivity, Göran Dahlberg, har varit  ansvarig och lett planeringen och genomförandet av förvärvet från Knowits sida. Han berättar om bakgrunden till beslutet:

- Tillväxt står på Connectivitys agenda och när vi undersökte Swedspots utbud och spetskompetens närmare insåg vi snabbt att de skulle vara ett perfekt komplement till vad vi idag har att erbjuda våra kunder. Swedspot har ett stort kunskapskapital inom Android Automotive, de vågade tidigt satsa på teknologin och ligger nu långt i framkant inom området. Detta vill vi fortsätta förvalta och i och med sammanslagningen tror vi det kan uppstå nya intressanta synergier.

Kristian Palm är chef för en enhet inom Connectivity som bland annat är en ledande leverantör av Bluetoothteknologi för infotainmentsystem till större biltillverkare runt om i världen. Längre fram är planen att integrera den enheten med Swedspot och Kristian kommenterar sammanslagningen:

- Vi har identifierat behovet av denna typ av tjänster, både hos våra lokala kunder i bland annat Göteborgsområdet, samt internationellt. På flera kunduppdrag har vi sedan tidigare gemensamma beröringspunkter, så detta är ett naturligt steg för ett mer heltäckande erbjudande. Sedan får vi inte glömma att det för de anställda från båda bolag innebär fler interna utvecklingsmöjligheter att kunna lära sig nya arbetsområden. Det kommer finnas tillfällen att jobba som både konsult och som utvecklare av egna produkter inom en otroligt framåtlutad och innovativ bransch.

Varmt välkomna till Knowit, Swedspot!

Kontakta oss
Göran Dahlberg
COO
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen