Hur du blir framgångsrik i nästa era av snabbt växande företag, innovativa startups och agile

Publicerad 30 maj 2017

De senaste åren har det skett en explosionsartad utveckling av nya snabbfotade företag som utmanar giganterna på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare. Åtminstone inte i den omfattning som vi ser idag. Företag som Uber, Spotify, AirBnB och Tesla utmanar konventioner och får oss alla att se över vårt eget hus. Vi läser om Agile, tredje generationens management, design thinking och autonoma team, men det är inte alltid så lätt. I den här texten ska vi tillsammans titta på de utmaningar som står för dörren och den röda tråd som kan hjälpa just din organisation att ta klivet in i business agile.

Business agile är den tredje vågen av agile

Om ett företag tog en plats bland världens främsta företag för 100 år sedan (The Standard & Poor’s 500) var det sannolikt att det skulle förbli kvar på samma lista i minst 60 år. Idag är livslängden för ett företag som tar plats på S&P 500 i genomsnitt under 15 år. 

För att hantera den här typen av förändringshastighet började utvecklingsteam arbeta enligt något som formaliserades i det agila manifestet 2001. Det blev startskottet för Agile.

Scrum, pair programming, continuous integration och sprintar blev mer regel än undantag och Agile etablerades som en effektiv och bra metod att arbeta inom. Ideologin fick större utbredning och ramverk efterfrågades för att skala upp och göra det mer omfattande. Tio år senare, 2011, introducerades Scaled Agile Framework (Safe) som ett första komplett ramverket för att skala en agil organisation. Detta blev andra vågen av agile och det är egentligen i den som vi fortfarande befinner oss, trevande efter svar på en rad nya frågor och utmaningar. Hur tar vi oss vidare till att få hela organisationen lika effektiv? Hur gör vi hela vår affärsverksamhet agil?   

Det är lätt att snegla på de stora innovativa företagen och känna hur luften går ur en. När jag träffar kunder så hör jag ofta saker som: 

“Vi har ett 30 år gammalt legacy-system som styrs av 12 drakar i källaren, vi kommer aldrig få dem att skaffa Star Wars-avatarer och ha daily standup.”

“Vi arbetar med kommuner och landsting, vi har mycket mer legala krav och kontrakt att förhålla oss till än AirBnB som bedriver hela sin verksamhet på en trendig websida…säkert hela skiten i molnet med.”

Eller så skriver man av allt med att skylla på att man är för stora.

Det är lätt att ge upp hoppet, men gör inte det 

Det ser helt olika ut på alla dessa företag, få företag jobbar så hårt med legala krav som Uber. Teknikgiganter som Klarna har själva suttit fast i en extremt primitiv arkitektur som de har kämpat med att ta sig ur. De flesta företag står inför liknande problem i olika stor utsträckning vilket också innebär att det finns liknande verktyg att förlita sig på i olika grad beroende på sin situation. 

Jag har själv jobbat med att transformera COBOL-drakar och jag har jobbat i supermoderna företag med darttavla, tv-spel och fri läsk till alla. Jag har lett team med medelålder från 24 till 62 år. Jag har däremot aldrig divergerat från min tro på de grundläggande principer som nu banar vägen för en ny och tredje våg av Agile: Business Agile.

Nå Business Agile med hjälp av Agile Product Portfolio Management   

Med fötterna på en stabil grund av Lean Startup, Lean Production och med en strukturerad process för strategi och beslutsfattande ökar dina förutsättningar att lyckas med att ta steget från agila team till agil verksamhet. Att sedan omsätta besluten och portföljen i effektiv handling och produktutveckling kräver en sammanhängande process och organisation. 

Agile Portfolio Management

Det vi har lätt att glömma när vi står inför våra dagliga problem med chefer som inte förstår, motarbetare snarare än medarbetare och så den ständigt, så envist föränderliga världen utanför, är att vi egentligen står inför liknande utmaningar om vi bara lyfter blicken ett snäpp. 

I kursen Agile Product Portfolio Management belyser vi dessa delar och skapar en djupare insikt i de i huvudsak avgörande faktorer för att ta sin plats i den tredje vågen av Agile.

Välkommen!

Tobias Liljedahl
Agil ledarskapscoach med fokus på att implementera och stärka agila metoder och idéer

Tobias Liljedahl

Till toppen