GROW – för att behålla, stärka och utveckla kvinnor

Deltagarna i utvecklingsprogrammet GROW som riktar sig till kvinnor

Som ett led i att förbättra jämställdheten på Knowit lanserades nyligen GROW – ett utvecklingsprogram som riktar sig till kvinnor. Detta för att behålla och utveckla viktig kompetens inom företaget. Först ut med programmet är Sverige.

Syftet med programmet är att boosta, utöka nätverkande och bygga en lärande gemenskap där deltagarna rustas med kunskap och verktyg för att driva sin utveckling. Tanken är att grunda en plattform för hållbar utveckling, bättre självkännedom, ökad genusmedvetenhet och konsultkompetens samt erbjuda förebilder i form av kvinnliga mentorer. Programmet riktar sig till kvinnor som strävar efter en karriär som specialist eller ledare och befinner dig i början av karriären på Knowit.

Emma Svensson, från Knowits affärsområde Insight i Stockholm, är en av deltagarna som sökte till programmet för att hon vill utvecklas i sin roll och såg direkt potentialen i upplägget och innehållet.

– Jag sökte till programmet då jag inspireras och imponeras av kompetenta, drivna individer som är skickliga på det de gör och bra på att ta människor. Kvinnor i ledarroller är särskilt motiverande. Jag strävar efter att bli en av dem i framtiden och ser det här programmet som en möjlighet att utvecklas i linje med min ambition, säger Emma.

Helena Tronner som är en av dem som driver GROW ser vikten av att lyfta fram kvinnor så att de själva blir medvetna om deras kapacitet och möjlighet.

– Samhället utgår ifrån en manlig norm och präglas således av olika ojämlikheter för kvinnor. Därför behöver kvinnor ofta prestera bättre än män för att bedömas som lika bra, vilket delvis kan förklara att kvinnor i större grad än män tvivlar på sin förmåga. Min förhoppning är att kvinnorna ska bli mer medvetna om dessa mönster och arbeta för att bryta dem, säger Helena.

Teori varvas med praktik som tillämpas i det dagliga arbetet

Frågeställningarna "vem är jag?", "var vill jag?", "vad behöver jag?" utgör grunden i programmet. Under ett års tid fördelat på tre tillfällen, varje tillfälle minst ett par heldagar, träffas gruppen tillsammans med coacherna där dessa frågeställningar diskuteras. Mellan tillfällena kommer deltagarna att tillämpa sina lärdomar i sitt dagliga arbete samt genomföra olika uppdrag, både individuellt och i grupp. Under året arbetar deltagarna även med ett projekt med koncernrelevans – en av många anledningar till att programmet känns spännande.

– Jag ser fram emot att lära mig mer om mig själv utifrån min personlighet och hur andra uppfattar mig i ännu större utsträckning, och att göra detta tillsammans och i samarbete med andra. Att vi diskuterar Knowits framtid och dessutom får arbeta med ett koncerngemensamt projekt känns väldigt givande. Programmet har redan efter första delen gett mig konkreta verktyg och framför allt mycket inspiration som jag kan dra nytta och fortsätta lära mig av i min vardag, säger Emma.

Höga förväntningar inte helt oväntat

Det finns, inte helt oväntat, höga förväntningar på programmet. Sofie Linnér från affärsområdet Solutions i Umeå deltar även hon i första upplagan av GROW. Hon berättar vad gruppen hittills har lärt sig och vad hon förväntar sig framöver. 

– Hittills har vi fått lära oss mycket om oss själva, vilken personlighetstyp man är och hur man ska bemöta andra personlighetstyper för att kunna kommunicera och samarbeta bra. 

Vi har även diskuterat mycket kring konsultmässighet, men också olika strategier för att hantera stressiga arbetssituationer, säger hon.

Sofie hoppas även att deltagarna under och efter det här året kommer fortsätta stötta varandra för att nå sina karriärmål och allt vad det innebär.

– Förutom att lära mig mycket om mig själv och hur jag ska arbeta för att nå mina karriärmål på Knowit, så hoppas och tror jag att vi som är med i programmet kommer att ta hjälp av varandras erfarenheter och boosta varandra till framgång, både under programmets gång och efter dess slut, säger Sofie.

En viktig del i arbetet mot ett jämställt Knowit

Helena är verkligen positivt överraskad över det brinnande engagemang och det mod som deltagarna uppvisat. Hon tror att programmet kan utveckla kvinnorna i många avseenden.

– Övergripande är ju syftet med programmet att lyfta fram och boosta unga kvinnor på Knowit. Eftersom kvinnor, enligt forskning, inte har samma villkor i arbetslivet som män ser jag att GROW kan underlätta karriären för unga kvinnor i form av ett utökat nätverk, mer arbetsrelaterad kunskap, större genusinsikter och en ökad tro på sin egen förmåga, säger Helena.

Helena avslutar med varför hon ser GROW som en så viktig del i Knowits framtida arbete.

– GROW är ju ett initiativ bland många i det genusprojekt som man driver på koncernnivå. Ihop med övriga initiativ utgör det en viktig del i arbetet mot ett mer jämställt Knowit, säger hon.

Till toppen