GROW – en succé

Publicerad 15 feb 2019

Efter en jämställdhetskartläggning på Knowit 2016 framgick det att många kvinnor inte upplever att de har samma förutsättningar i karriärsutvecklingen som sina manliga kollegor. Då växte Knowits konsult- och ledarskapsutvecklingsprogram GROW fram. Första årskullen av programmet är nu examinerade, med fantastiska resultat.

I början av 2018 startades konsultutvecklingsprogrammet GROW där sju kvinnor från olika affärsområden på Knowit handplockades för att delta i programmet. Utbildningen syftade till att behålla, utveckla och stärka kvinnor genom att boosta och rusta deltagarna med kunskap och verktyg till att driva sin egen utveckling. Detta var ännu ett steg och en viktig del i arbetet mot ett jämställt Knowit.

Fantastiska utvärderingar

Helena Tronner, en av dem som varit med från uppstart och driver GROW, ser vikten av att lyfta fram kvinnor i början av sin karriär så att de själva blir medvetna om deras kapacitet och möjlighet. Efter första omgången av GROW blev resultatet bättre än förväntat.

­– Vi har fått fantastiska utvärderingar ifrån omgång ett, vilket verkligen gläder mig! Jag tror att en stor del av framgången ligger i en väldigt bra grupp kvinnor som alla lagt ned sina själ i allt vi har hållit på med! Diskussionerna har även varit givande och utvecklande för mig som kursledare i och med att jag har fått ta del av många kloka reflektioner och nyfikna frågor, säger Helena.

Ledarskap och inspiration – bättre än förväntat

Sofie Linnér sökte till GROW med förhoppningen om att lära sig mer om ledarskap och utfallet blev bättre än vad hon hade kunnat hoppas på.

– Förutom en fantastisk grupp så har spridningen mellan olika teman och talare varit jättebra och jag fått många fler verktyg för att utvecklas än jag vågade hoppas på innan programmet. Vi har lärt oss om allt från genus och kommunikation till personligt ledarskap. Jag kommer ta med mig allt som jag lärt mig om mig själv som ledare och den inspiration jag fått, och hoppas på att den inspirationen kan få både mig och företaget att fortsätta växa och utvecklas, säger Sofie.

GROW Community

Nu när första omgången är avklarad så har Helena även planer på att starta en ”GROW Community”.

– På så vis kan vi hålla kontakten med alla tidigare deltagare och skapa ett större nätverk även för framtida årskullar, säger Helena.

Efter förra årets fantastiska resultat är nu GROW tillbaka i en andra omgång med start 19 februari.

Till toppen