En hållbar lösning för digital signering

Publicerad 02 jun 2023

Knowits egenutvecklade produkt, SignPort, är en ledande digital plattform för säker avtalshantering och avancerad elektronisk underskrift. Utöver att erbjuda pålitlig och säker e-signering är SignPort även dedikerad att vara en nyckelspelare i accelerationen mot digital hållbarhet. Genom ett strategiskt partnerskap med Elastx, en svensk ISO 14001 certifierad driftleverantör med energieffektiva datacenter, stärks SignPorts initiativ att arbeta hållbart. Samtidigt kan vi upprätthålla skalbara, högpresterande och säkra lösningar för våra kunder.

I dagens snabbt föränderliga digitala landskap är det viktigt att vara medveten om de ekologiska och sociala konsekvenserna av teknologins framsteg. Några frågor att ta ställning till vid val av digitaliseringsleverantör är vart datahallarna är lokaliserade, vart energin produceras, samt hur den återvinns.

En nyckelfaktor för SignPorts hållbarhetseanspråk är vårt samarbete med Elastx som är driftlevernatör till tjänsten. Elastx använder uteslutande 100% förnybar energi från inhemska källor i form av vindkraft, solenergi, vattenkraft, havsenergi, geotermisk energi, biomassa och biodrivmedel för att driva sina datacenter och kontor. Genom att eliminera användningen av fossila bränslen minskar Elastx, och därmed i förlägningen SignPort, sitt koldioxidavtryck och bidrar till att bromsa klimatförändringar.

Elastx har också implementerat åtgärder inom sina datacenter för att optimera energieffektiviteten och minska överflödig resursförbrukning. Genom att maximera kapaciteten av sina komponenter, inklusive en hög densitet av noder och användning av högkapacitetslänkar, minskar Elastx onödig förbrukning av resurser. Ett exempel är Vidare använder de container-teknologi för att köra flera hundra instanser på en enda maskin, vilket leder till betydligt högre effektivitet jämfört med traditionella metoder.

Utöver detta är Elastx engagerade i att återanvända och återvinna restvärme såväl som hårdvara för att minska elektroniskt avfall.
 

Genom att donera användbar hårdvara till ideella organisationer och icke-vinstdrivande föreningar, samt att ha system för återvinning av elektronik i våra datacenter, visar Elastx vårt åtagande för att minska miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi

berättar Joakim Öhman, CEO för Elastx.

Vidare arbetar hela Knowit aktivt med att främja etiska och hållbara affärsprinciper i våra relationer med leverantörer och samarbetspartners. Den avancerade tekniska underskriftsfunktionen eliminerar behovet av fysiska dokument och transport, vilket i sin tur minskar utsläpp från transporter och förbättrar effektiviteten i affärsprocesserna.
 

Som kund till SignPort kan du vara trygg i vetskapen om att dina digitala signeringar bidrar till en hållbar samhällssäkerhet. Genom att använda vår lösning minskar du på pappersbaserade processer och därmed avskogning och resursförbrukning

styrker Mikael Monié, Affärsansvarig för Knowit Secure Solutions.  

Kontakta oss
Mikael Monié
Affärsansvarig Secure Solutions
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen