Digitalisering av fakturabelåning och fakturaköp genom Dploy

Publicerad 12 mar 2020

Dploy digitaliserar och automatiserar kreditprocesser. Många företag vill maximera sin handlingsfrihet och överlåter därför fakturauppföljning av kunderna åt banken. Dploy digitaliserar och automatiseras kreditprocesserna som görs i samband med finansiering med grund i utestående fordringar.

Det är behovet av ökad likviditet och större ekonomiskt handlingsutrymme som gör att man vill omsätta utestående fordringar i kapital. De tre vanligaste varianterna är factoring, checkräkningskredit, och fakturaköp. Fintech-plattformen Dploy ger stöd i alla dessa processer.

Effektivt beslutsstöd
Företagskunder som vill omfatta utestående fordringar laddar upp sina fakturor eller skapar dem via bokföringssystem, varifrån de kan scannas och tolkas digitalt. Den samlade kreditvärderingen och de policyregler som finns uppsatta avgör om kunden ska få ansökan godkänd, samt eventuella riskbaserade avgifter kopplade till den. I Dploy kan långivaren själv anpassa policyreglerna.

Dokumentskapande och e-signatur
Processen slutförs genom e-signatur. Dploy lagrar och skapar PDF-formulär och vem som ska skriva under styrs av regler kring vem som har behörighet att göra en underskrift å kundföretagets vägnar. Både e-signering, kontroll av formalia och överföring till centrala system för registrering sker automatiskt.

Dploy ger helautomatiserade kreditprocesser
Fintech-plattformen Dploy ger alltså stöd i hela värdekedjan vad avser fakturaköp och fakturabelåning, och detta på ett mycket effektivt sätt. Plattformen kan integreras med befintliga tjänster och IT-system för kreditvärdering, dokumentproduktion, e-signaturer och arkivering.

Kontakta oss
Jan-Georg Lehmann
CCO, Knowit Solutions Bergen
Till toppen