Datadrivna metoder kan minska spill från textilier

Publicerad 06 okt 2022

Partnerskapet mellan Lindström och Knowit visar hur teknik kan användas för att uppnå hållbarhetsmål, samtidigt som man skapar nya värden för kunder.

Anna-Kaisa Huttunen från Lindström samt Ville Hirvelä och Janne Suomalainen från Knowit är väl medvetna om att företag kan använda data för att minska sin miljöpåverkan dramatiskt.

TEXT | JUKKA NORTIO   BILD | JOONA RAEVUORI

På Knowit används teknik för att skapa digitala lösningar som möjliggör att kunderna når sina hållbarhetsmål. Textiltjänstföretaget Lindström har gjort något som många andra företag ännu inte har börjat med: att använda sina data – vilka utvinns i samarbete med Knowit – för att uppnå sina hållbarhetsmål.

Med verksamhet i 24 länder och fler än 237,000 kunder skapar Lindström enorma mängder data varje dag. Dess 15 miljoner arbetsklädesplagg, som alla har en RFID-tagg, skapar en stor samling data, redo för analys.

Bearbetningen av dessa data syftar till att uppnå Lindströms viktigaste hållbarhetsmål, som bland annat innefattar att företaget siktar på att erbjuda koldioxidneutrala tjänster år 2035 och har åtagit sig att motverka global uppvärmning i enlighet med Science Based Target Initiative.

- Vi måste förstå utsläppen både inom vår egen verksamhet och i vår leverantörskedja. När vi kan identifiera vilka åtgärder som har störst inverkan på våra mål vid varje given tidpunkt kan vi rikta våra investeringar och utvecklingsprojekt på rätt sätt, säger Anna-Kaisa Huttunen, Lindströms ekosystem- och hållbarhetschef.

Minskning av textilspill

Lindströms strategiska mål för 2025 är att få alla sina partner att återvinna alla spilltextilier, exempelvis genom att göra om dem till textilfiber. På det sättet omvandlas de till ett värdefullt råmaterial. Företaget är på god väg att uppnå detta mål, med återvinnande partners i arton länder och en återvinningsfrekvens om över 60%.

- Med hjälp av analys kan vi utreda vad som händer vad gäller återvinning av spilltextilier, både på koncernnivå och i varje enskilt tvätteri. Det är viktigt att vi överför data i lättillgänglig form till den plats där arbetet utförs. Det säkerställer att data faktiskt kan användas för att styra den dagliga verksamheten, säger Ville Hirvelä, senior analyskonsult på Knowit, som är Lindströms partner inom data och analys.

“Det är viktigt att överföra data i en lättillgänglig form till den plats där arbetet utförs.”

Ville Hirvelä, senior analyskonsult på Knowit.

Lindströms tvätteriverksamhet får hela tiden uppdaterade, mångfacetterade och informationsrika data genom de rapporter och analyser som Knowit har skapat. Tvätterierna övervakas vad gäller effektivitet och miljövänlighet, samt för utsläpp och svinn.

- De enorma mängderna textilspill är en stor global utmaning. Vi vill vara ett ledande företag inom vår bransch inom att främja hållbar utveckling genom att minska överproduktion och textilspill. Vi kan uppnå det genom att effektivisera vår verksamhet och hjälpa kunder att agera mer ansvarsfullt och hållbart, säger Anna-Kaisa Huttunen. 

Lindström kan visa, svart på vitt, vad man har uppnått inom vatten- och energibesparing: förbrukningen per kilogram tvättade textilier har halverats under de senaste 30 åren, medan verksamheten samtidigt har vuxit många gånger om.

Data skapar kundvärde

Ett av de kundvärden som Lindström erbjuder är data om miljöansvar.

- Ihop med våra kunder försöker vi hitta databaserade sätt att minska spill i arbetsklädesområdet. Vi har sett fördelar inom kundupplevelsen som kommer genom data, men även framtida möjligheter att erbjuda databaserade tilläggstjänster, säger Anna-Kaisa Huttunen.

Lindström har anlagt en proaktiv ansats kring att rapportera sin miljöpåverkan och låter alla sina kunder veta vilka data varje kund kan få ut. Företag som går i bräschen har redan anammat denna möjlighet.

- Kunder som själva vill utföra CSR-rapportering och vill uppnå mål om koldioxidneutralitet behöver korrekta utsläppsdata från sina leverantörer. Det börjar bli en viktigare faktor när kunder väljer partner, säger Anna-Kaisa Huttunen.

Eftersom Lindströms verksamhet länge har haft en datadriven metod finns både data och datakällor i många former.

- Vi får ut de allra bästa data genom att kombinera olika datakällor. På det sättet kan vi analysera verksamheter i större detalj och hantera problem som inte går att lösa med utgångspunkt i endast en datakälla, säger Ville Hirvelä. 

Kontakta oss
Janne Suomalainen
Ansvarig för erbjudandet
Till toppen