Därför vill så många jobba med att skapa intelligenta affärer

Publicerad 10 mar 2017 Arbetsglädjen är stor

Intressanta arbetsområden, en platt organisation och medarbetare som tycker att de har världens bästa jobb. Välkommen till Knowit.

Idag samlar vi in enorma mängder data, varje dag. Vi mäter och registrerar allt som händer i vår omvärld, men hur omvandlar vi all denna information till något användbart? Om någon kan svara på frågan så är det konsulterna på Knowit Decision, som ägnar sina arbetsdagar med att hjälpa kunderna göra intelligenta affärer. Visst är det en lek med termen business intelligence, men inte enbart.

– Något förenklat kan man säga att business intelligence handlar om att använda stora datamängder för att fatta korrekta beslut, förklarar Johan Langgren Canestrini, affärsområdeschef på Knowit Decision. Men vi kallar det för intelligent business eftersom vi gör det på ett smartare sätt och då för att hjälpa kunderna att göra smartare affärer.

Johan Langgren VD för Knowit Decision
Johan Langgren VD för Knowit Decision diskuterar ett spännande kundprojekt inom visualisering med kollegorna.

Knowits hela organisation är nämligen optimerad för att vara så effektiv som möjligt, erbjuda medarbetarna frihet och uppmuntra smarta lösningar. Johan förklarar:

– Många konsultbolag är specialiserade på en viss mjukvara och gör bara affärer genom att prata in sig hos it-chefen. Men det kunderna vill ha är en lösning på problemet! Vi har därför bestämt oss för att vara oberoende, och jobbar med en mängd partners. Vi har samarbeten med SAS, Oracle, Tableau, Microsoft, Wherescape och en massa andra. Oberoendet ger oss möjlighet att förutom att prata med IT även prata direkt med verksamheten och skapa den bästa lösningen för varje individuell kund.

Oberoende organisation

Oberoendet går även igen i Knowits egen organisation. Knowit är uppdelat i ett 50-tal bolag med olika specialområden, som visserligen är underordnade Knowit Group men har stor frihet inom sitt område. Thomas Nord, VD på Knowit Decision Helikopter, förklarar:

– ”Det lilla i det stora” gör Knowit unikt på marknaden. Ta oss på Helikopter som exempel: Vi är 38 personer som jobbar och går på after work ihop. Vi är som vilket coolt litet bolag på stan som helst, men det som skiljer är att vi tillhör Knowit och har hela den stora organisationen i ryggen när det kommer till kritan. Det ger oss tillgång till de stora affärerna, vi kan hantera ramavtal, vi har tillgång till specialister på nätverk, databaser, you name it. Men Knowit lägger sig inte i detaljerna utan litar på att vi är specialister på vårt område.

Thomas Nord är VD för Knowit Helikopter som bland annat är specialister på visualisering.
Thomas Nord är VD för Knowit Helikopter som bland annat är specialister på visualisering.

Till Helikopters områden hör visualisering, en specifik kompetens som går ut på att strukturera data och presentera informationen visuellt.

– Eller ”samla ihop data och göra en liten graf”, säger Thomas. Men det är inte så enkelt! Visst, vi samlar ihop en massa data från olika källor och bakar ihop i en databas, strukturerar och visualiserar komplexa samband. Men det är resultatet kunden betalar för. Vår rapportering ska ju ligga till grund för beslut, så vi måste förstå processen och kunna stödja kunden hela vägen. Och kunskapen om möjligheterna är ofta låg hos kunden, vi kan ofta tillföra mervärde som de inte ens tänkt på att kravställa.

Gör saker lite annorlunda

I Oslo hittar vi Ingvar Larsson, VD för Knowit Norge, som specialiserat sig på rådgivningssidan av intelligent business. Hans svenska kollegor har berättat att han gör saker ”lite annorlunda”.

– Haha, det har de sagt? Så värst annorlunda är det inte, men vi gillar att börja lite tidigare, säger Ingvar Larsson. Vår verksamhet startar redan på rådgivningsstadiet, innan vi överhuvudtaget börjar prata teknik. Tänk såhär: intelligent business består av flera faser. Datan vi hämtar och bearbetar resulterar i information som kunden kan använda för att göra smartare affärer. Men för att förstår hur måste man börja ett steg innan, i rådgivningsfasen, och förbereda organisationen. Hur ska informationen förvaltas? Vilka förändringar kan göras, vilka beslut fattas på basis av det vi synliggör? Det arbetet måste komma igång tidigt, helst samtidigt med insamlingen av data. Tre månader gammal information som inte har tolkats är inte relevant längre.

Ingvar förklarar att Knowits roll ofta blir att utbilda kunden, att förklara hur mycket som ofta går att tolka fram ur datan. Något som kunder ibland inte har ägnat en tanke.

– Hur informationen ska tolkas faller ofta helt utanför till exempel offentliga upphandlingar, berättar Ingvar. Det finns inte ens i kravspecen! Men det är ju superviktigt, det är ju länken mellan informationen och de reella handlingarna i kundens organisation. En del tror att det bara är att hämta upp en massa data och så är det bra. Men det förutsätter ju att man kan tolka siffrorna. Om det blir fel kan de bli väldigt dyrt i slutändan, eftersom kunden gjort investeringar som inte ger något av värde. Vår uppgift är att se till att det inte händer.

Thomas Nord, Johan Langgren Canestrini och David Svensson på Knowit Decision
Thomas Nord, Johan Langgren Canestrini och David Svensson på Knowit Decision är överens om att big data, avancerad analys och visualisering är oerhört spännande områden inför framtiden.

Stödjande kultur

Thomas och Ingvar är överens om att samarbetet mellan olika delar av Knowit, och även olika orter, är väldigt bra och en stor anledning till att så många trivs på arbetsplatsen. Det finns en frihet i att jobba med sitt specialområde och alla är måna om att prestera, men den interna kulturen är stödjande och varm.

– Knowit består ju av en massa dotterbolag, och då säger det sig självt att i varje given stund går något lite bättre och något annat har det lite tuffare, säger Johan Langgren. Men då hjälper man dem, vi konkurrerar inte med varandra utan samarbetar och kompletterar varandra.

Tillbaka i Stockholm träffar vi David Svensson, som precis flyttat till Knowit Decision Helikopter från Knowit Linköping. (Läs mer om David här) Hans sammanfattning är träffande:

– Knowit har byggt ett team på samma sätt som tyskarna har byggt sitt landslag, säger han. De har ett lag som jobbar ihop, i stället för ett antal divor som tävlar om rampljuset. Knowits filosofi är att engagerade människor som har roligt på jobbet gör ett bättre jobb, och det genomsyrar atmosfären. Arbetsuppgifterna är förstklassiga, men kulturen och attityden är varför så många är kvar, år efter år. Och folk som slutat kommer ofta tillbaka.

Är du intresserad av en karriär inom Intelligent Business på Knowit?

Klicka här för att se våra lediga jobb!

Till toppen