Behövs chefen i en agil organisation?

Publicerad 24 okt 2018

Eric Landén har över 25 års erfarenhet inom produktutveckling och ledarskap. Han har utbildat över 1 500 personer i SAFe-ramverket och jobbat strategiskt och taktiskt i två stora agila transformationer. Idag är han drivande i en agil transformation i fordonsindustrin där han hjälper till att utveckla och etablera agila styrmodeller för portföljen och guidar i agilt ledarskap. Han är även konsultchef på Knowits Göteborgskontor.

Behövs chefen i en agil organisation?

Svaret på den frågan får du längre ner i intervjun. Låt oss säga så här; både ja, nej och absolut inte som rollen ser ut idag. Är den agila transformationen storskalig och inbegriper mer än utvecklare så finns ytterligare aspekter som påverkar chefens roll. 

Hur förändras chefsrollen under en agil transformation?

När en organisation gör en storskalig agil transformation så är chefen den allra största möjligheten för att transformationen ska lyckas men också det största hindret. Ställer cheferna sig vid sidan om och tittar på så kommer transformationen aldrig att lyckas. Chefen måste vara den som leder transformationen. Hen måste förstå både hur de nya ramverken ska användas och hur agila värden och principer måste komma in i våra beteenden och kultur.

Vilka chefsroller försvinner?

Generellt, och väldigt trubbigt, kan man säga att det mestadels är mellanchefer som försvinner. Det beror på att den agila organisationen är plattare och att man vanligtvis inte organiserar sig efter olika kompetenser. Produktägarskapet och mycket av arbetsprocesserna kommer att hamna som en del av det agila teamens ansvar. Det gör att chefsrollen kommer att förändras och det blir framför allt verksamhet och individ som kommer att stå i chefens fokus i en agil organisation. 

Vad kommer nya ansvarsområdena för chefen vara?

Med mindre fokus på produkt och ways of working kommer chefen att få mer tid att ta hand om sin personal. Se till att de trivs och utvecklas. Förutom personalansvar har chefen i en agil organisation ansvar för att verksamheten utvecklas i önskad riktning. Det görs genom ett strategiskt arbete där man sätter verksamhetens vision och mål för att nå dit. Det kan vara allt från vilka förmågor ett team ska ha, till hur stor grad av automatisering och kvalitetssäkring man vill ha i sina produkter eller tjänster. 

Det strategiska ansvaret kan också vara att utveckla t ex sourcing-strategier eller besluta om vilket ramverk man ska använda för sin agila transformation.

Vad för chefsroller finns det i en agil organisation?

Som tidigare nämnts så kommer chefer ansvara för den strategiska utvecklingen av verksamheten, samt ha en större andel personalansvar än tidigare. Det är alltså chefers uppgift att se till att folk mår bra, trivs på jobbet, stimuleras och utvecklats. Men chefer kommer också behövas för att ha någon form av leveransansvar. Till exempel om man utvecklat ett IT-system så kan det behövas en chef som har ytterst ansvarig för systemet som levereras.

Många organisationer inför Team Managers som har ansvar för 2-3 agila team. Teamen är korsfunktionella och kan ta ansvar för något från idé till leverans till kund.

Hur skulle du sammanfatta vad som sagts i denna intervju?

Chefer kommer alltid att behövas för att staka ut strategin för organisationen och för att se till alla anställda mår bra. Men många av de gamla kompetenserna, produkt- eller tjänstechefer, i synnerhet mellanchefer, kommer att fasas ut och genomförandet av strategin flyttas in i de agila teamen på olika nivåer.

Tycker du att intervjun var intressant så vill du inte missa frukostseminariet den 15 november där Eric djupdyker i ämnet. Då kommer du även få chansen att ställa egna frågor. Anmäl dig här!

Har du andra frågor eller är intresserad av att höra mer hur vi kan hjälpa din organisation bli snabbare och mer agil, kontakta oss!

Till toppen