Kurs

Visual Business Intelligence-workshop med Stephen Few

Lär dig att effektivt analysera, presentera och kommunicera din information.

For information in English, click here.

Dagligen matas vi med enorma mängder av information. Vårt största problem är sällan att vi drunknar i mängderna, utan att vi inte vet hur vi bäst ska angripa och hantera informationen. Det finns många bra datoriserade verktyg att tillgå som hjälper oss med databearbetningen, men verktygen kan inte förklara innebörden eller hur informationen bäst kommuniceras ut till beslutsfattare. Denna kompetens är långt ifrån självklar, den måste läras in och tränas på.  

Ta tillfället i akt och lär dig av Stephen Few, ledande expert och författare inom visualisering. Detta blir Stephens sista publika workshop i världen. Läs mer om Stephen Few på Perceptualedge.com.

Stephens kunskap, insikt och utbildningsmaterial om ‘Effektiv Analys och Presentation’ baseras på hans forskning och har lett till flera böcker, varav tre ligger till grund för denna workshop:

  • Show Me the Numbers - Designing Tables and Graphs to Enlighten
  • Information Dashboard Design- Displaying Data for At-a-Glance Monitoring
  • Now You See It - Visual Data Analysis

Kursinformation

Tid: Kursen hålls den 16-19 april 2018.

Registrering görs här.

Språk: Kursen hålls på engelska.
Plats: Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm.
Pris för 4 dagar: 25 000 sek + moms för 4 dagar.
Boka-tidigt-rabatt: 23000 sek + moms för 4 dagar (gäller före den 31 december 2017)
Grupprabatt: För bokningar över 4 personer kan vi erbjuda grupprabatt, kontakta Thomas Nord.
Övrigt: Tre böcker som ligger till grund för kursen ingår i kurspriset.

Vi önskar att inte fler än 10 personer per organisation anmäler sig till kursen, detta för att så många organisationer som möjligt skall få närvara samt att ingen en organisation skall dominera workshopen.

Pris enskilda moment: Det går att anmäla sig till kurserna enskilt, 7 000 sek + moms per dag. Ingen rabatt finns för enskilda delkurser. Skriv i kommentarsfältet vid anmälan vilken delkurs som anmälan gäller.

Frågor hänvisas till Thomas Nord.

Talare

Stephen Few Leading author and visualization expert

Agenda

Dag 1 & 2: 'Show Me the Numbers - Designing Tables and Graphs to Enlighten.'
Praktisk genomgång och övningar (bland annat i grupp) i hur man effektivt kommunicerar kvantitativ data med tabeller och grafer för maximal affärsnytta. Kursen utgår från Stephen Fews tydliga och egenutvecklade designprinciper som kommuniceras via exempel som fungerar, vad som inte fungerar och förklaringar till varför. Du kommer lära dig hur du presenterar datat på ett optimalt sätt samt hur du visuellt designar varje komponent för att förmedla sitt budskap klart och tydligt enligt givna designsteg.    

Detaljerad information finns på www.perceptualedge.com/images/Show_Me_Full_Outline.pdf.

Dag 3: Information Dashboard Design

Portaler är populära sätt att ge en snabb överblick av all kritisk information, men få gör det speciellt effektivt. Du kommer lära dig att hur man kommunicerar en stor mängd data på en liten begränsad yta på ett sätt som faktiskt fungerar.

Detaljerad information finns på www.perceptualedge.com/course-view.php?courseid=2&eventid=35.

Dag 4: 'Now You See It - Visual Data Analysis.'
De flesta företags dataanalyser kräver kunskaper och metoder vilka inbegriper användandet av grafer som är lätta att lära, men resurser som lär ut dem är näst intill omöjligt att hitta. Nästan alla böcker och kurser i ämnet dataanalys lär ut avancerade statistiska och ekonomiska analystekniker, men endast 10 procent av de analyser som genomförs kräver dem. Denna heldagskurs vänder sig till dem som är ansvariga för de resterande 90.

Detaljerad information finns på www.perceptualedge.com/images/Discovery_Outline.pdf

Till toppen