Frukostseminarium

Robotisering för HR och lön

RPA, Robotic Process Automation, blir en allt vanligare del av vårt arbetsliv. Med hjälp av RPA kan vi automatisera många av de mest tids- och energikrävande delarna i organisationen och dessutom göra dem än mer effektiva.

Under detta frukostseminarium kommer Per Joehns och Peter Reiboldt att gå igenom vad RPA är och hur HR och lön kan använda tekniken, och hur man nyttjar kraften och möjligheterna med den nya tidens digitala medarbetare. Var börjar man och hur tar man det vidare från vision till verklighet? Vi visar hur RPA kan användas i HR/lön processerna, och titta närmare på de lärdomar som gjorts.

Datum och tid: Tisdag 6 november, 8.00-10.00. Frukosten startar 8.00, föreläsningen pågår mellan 8.30 och 10.00.

Plats: Stortorget 9, Malmö.

Till toppen