Seminarium

Machine learning och algoritmer

Vill du agera på det som ännu inte hänt? Med machine learning och algoritmer kan du bli mer förutseende.

Känns det som att Machine Learning (ML) bara är för de stora företagen som håller på med självkörande bilar och robotar?

Knowit hoppas att du efter denna presentation lättare ska kunna identifiera och komma på potentiella användningsområden för ditt bolag där du kan dra nytta av machine learning.

I en lättsam presentation kommer du att få en introduktion till de olika grenarna inom machine learning och få exempel på användningsområden för varje del.

Därefter kommer Knowit vid ge en introduktion till de senaste verktygen som gör det här enkelt och effektivt.

Knowit visar hur vi använt AWS SageMaker och Azure Machine Learning Studio i projekt och hur snabbt de skapat värde och vinster för både små och stora bolag.

Knowit bjuder på fika och seminariet pågår 16-18. Stanna gärna kvar på mingel efteråt!

Varmt välkomna!

Till toppen