Kurs

Kurs i Klara – Verksamhetsbaserad arkivredovisning

Vi välkomnar alla användare av Klara till våra kursdagar i arkivredovisning. Klara stödjer redovisning både enligt det allmänna arkivschemat och verksamhetsbaserad arkivredovisning. Kursdagarna omfattar allmänt handhavande i Klara samt grunderna för att komma igång med verksamhetsbaserad arkivredovisning. Nytt för i år är en ytterligare kursdag med sikte mot en mer tillämpad användning av Klara i den egna organisationen.

I grundkursen (dag 1) kommer vi att visa samtliga funktioner för att skapa klassificeringsstruktur med processer, lägga till handlingstyper och visa hur hanteringsanvisningar tas fram. Vi går igenom hur FE-typer och beteckningsserier registreras samt hur förvaringen läggs upp och kopplas till handlingstyper och handlingsslag. Vi går igenom hur man skapar etikettmallar, skriver ut etiketter och rapporter, publicerar på webben mm. Vi går även igenom hantering av gemensamma inställningar som frasbibliotek, säkerhet på arkivbildare etc.

Målet är att kursdeltagarna efter den första kursdagen ska kunna använda Klara med inriktning mot verksamhetsbaserad arkivredovisning.

I fortsättningskursen (dag 2) kommer vi att utveckla begreppen i verksamhetsbaserad arkivredovisning. Bl.a. genom att analysera och identifiera praktiska förutsättningar för klassificeringsstrukturen, hur den arbetas fram delvis genom processkartläggningar. Vi går igenom hur klassificeringsstrukturen kan styra och interagera med andra system. Under den andra dagen använder vi grundkursens erfarenheter från dag 1 för att omvandla processkartor till ett användbart strukturkapital i Klara där vi strävar efter optimala val i utformningen av handlingsslag och handslingstyper. Vi fokuserar särskilt på hur redovisningen av förvaringsenheter i Klara kan ordnas. Vi granskar också hur olika standarder kan underlätta konfigurationen av Klara. Det tredje och sista delmomenten i kursen handlar om att använda arkivinformationen i Klara. Här fokuseras på olika sökövningar och på att lägga upp olika sökscenarier i Klara men också i Klara Arkivsök och den nya modulen Klara Dialog.

Målet med den andra kursdagen är att ge kursdeltagarna förståelse för hur verksamhetsbaserad arkivredovisning kan utformas i Klara för att kunna styra, distribuera och kvalitetssäkra organisationens arkivredovisning och för att göra den användbar för olika kompetenser i organisationen.

Ange vid anmälan om du vill delta båda dagar eller bara någon av dagarna.

Priset för kursen är 6 000 kr per dag.

Datum 11 och 12 december 2018
Tid 9.30-16.00 (dag 1) samt 8.30-16.00 (dag 2).
Plats Roda utbildning, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm (gångavstånd från Centralstationen)

Till toppen