Kurs

Visual Business Intelligence-workshop med Stephen Few

Lär dig att effektivt analysera, presentera och kommunicera din information.

For information in English, click here.

Dagligen matas vi med enorma mängder av information. Vårt största problem är sällan att vi drunknar i mängderna, utan att vi inte vet hur vi bäst ska angripa och hantera informationen. Det finns många bra datoriserade verktyg att tillgå som hjälper oss med databearbetningen, men verktygen kan inte förklara innebörden eller hur informationen bäst kommuniceras ut till beslutsfattare. Denna kompetens är långt ifrån självklar, den måste läras in och tränas på.  

Ta tillfället i akt och lär dig av Stephen Few, ledande expert och författare inom visualisering. Läs mer om Stephen Few på Perceptualedge.com.

Stephens kunskap, insikt och utbildningsmaterial om ‘Effektiv Analys och Presentation’ baseras på hans forskning och har lett till flera böcker, varav två ligger till grund för denna workshop:

  • Show Me the Numbers - Designing Tables and Graphs to Enlighten
  • Now You See It - Visual Data Analysis

Kursinformation

Boka tidigt: 14 900 SEK (ex moms). Boka före 3 juni 2016.
Grupprabatt: Gå 4 betala för 3. Gäller ordinarie pris.
Övrigt: Två böcker som ligger till grund för kursen ingår i kurspriset. Den 6 oktober klockan 17 - 19 håller vi ett mingel för deltagarna.
Språk: Kursen hålls på engelska.
Mer info om kursen: Detaljerad information om alla tre dagarna finns på   perceptualedge.com/courses.php

Vill du lära dig mer? Vi håller också en avancerad tvådagarskurs som heter Signal med Stephen Few. 

Talare

Ledande författare och expert på visualisering

Agenda

Dag 1 & 2: 'Show Me the Numbers - Designing Tables and Graphs to Enlighten.'
Praktisk genomgång och övningar (bland annat i grupp) i hur man effektivt kommunicerar kvantitativ data med tabeller och grafer för maximal affärsnytta. Kursen utgår från Stephen Fews tydliga och egenutvecklade designprinciper som kommuniceras via exempel som fungerar, vad som inte fungerar och förklaringar till varför. Du kommer lära dig hur du presenterar datat på ett optimalt sätt samt hur du visuellt designar varje komponent för att förmedla sitt budskap klart och tydligt enligt givna designsteg.    

Detaljerad information finns på www.perceptualedge.com/images/Show_Me_Full_Outline.pdf.

Dag 3: 'Now You See It - Visual Data Analysis.'
De flesta företags dataanalyser kräver kunskaper och metoder vilka inbegriper användandet av grafer som är lätta att lära, men resurser som lär ut dem är näst intill omöjligt att hitta. Nästan alla böcker och kurser i ämnet dataanalys lär ut avancerade statistiska och ekonomiska analystekniker, men endast 10 procent av de analyser som genomförs kräver dem. Denna heldagskurs vänder sig till dem som är ansvariga för de resterande 90.

Detaljerad information finns på http://www.perceptualedge.com/images/Discovery_Outline.pdf

Till toppen