Frukostseminarium

Vintergatan – verksamhetskartan som låter oss navigera vidare mot framtiden

Den 1 december bjuder Knowit Architecture in till ett frukostseminarium där Annika Klyver från IRM ska prata om behovet av riktigt bra kartor i våra verksamheter och vad kartorna kan visa. Detta föredrag är det andra i serie av Architecture Talks.

De tidigare verksamhetskartorna, arkitekturmodellerna la vikten på att beskriva ett perspektiv i taget. När vi istället kombinerar perspektiven och låter kartan bära så mycket information som möjligt ser vi mer och faktiskt helt nya mönster.

Vi behöver kartor, bilder för att skapa gemensam kunskap om de komplexa sammanhang organisationer är, synliggöra nya mönster och roller kring värdeströmmarna och produktportföljerna samt tillsammans skapa utgångspunkter för att navigera vidare mot framtiden.

Grunden är en förmågekarta, Vintergata, som skapar gemensam förståelse för hur vår organisation fungerar, vilka delar som hänger ihop med vilka och hur helheten ser ut genom att kombinera perspektiven.

När vi har grunden kan vi börja ser nya mönster kring hur våra förmågor samspelar med våra värdeflöden och våra produkt/tjänsteportföljer. Vi ser samspelet mellan våra fömågor och våra värdeflöden.

Med Vintergatan i handen och förståelsen för samspelet, kan vi ställa frågor som inte bara handlar om nuläget. Vi skapar en karta i tiden för de olika utvecklingsperspektiven i vår organisation.

Välkommen till en introduktion i kartritning utifrån verksamhetens geografi!

NÄR: Torsdagen 1 december 2016, kl. 08.00-09.30. Frukost serveras mellan 08.00-08.30

VAR: Knowit, Klarabergsgatan 60, 4 tr. Stockholm

Vid eventuella frågor, kontakta Mats Redemo

Talare

Annika Klyver, IRM Annika Klyver är verksamhetsarkitekt och en mycket uppskattad kursledare inom verksamhetsarkitektur, verksamhetsutveckling och affärsmodellering med stort engagemang och bred kunskap. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i stora organisationer med verksamhetsutveckling, förändringsarbete och metodutveckling på olika nivåer.
Till toppen