Frukostseminarium

”The best graph ever drawn”

Den 22 november bjuder Knowit Architecture in till ett Architecture Talks-frukostseminarium där Peter Tallungs, IRM, ska prata om grafiska framställningar av informationsmodeller, förmågekartor och integrations- och systemkartor.

Seminariet är nu fullbokat, men du kan anmäla dig till reservlistan genom att kontakta Mats Redemo.

Grafiska framställningar av olika slag, som modeller, kartor, grafer och diagram, är centrala tanke- och kommunikationsverktyg inom all verksamhets-, it- och produktutveckling. Inte minst är de huvudverktygen i arkitekters arbete.

Peter studerar, utvecklar, praktiserar och sprider kunskap om hur vi kan gestalta grafer och modeller av olika slag, som informationsmodeller, förmågekartor och integrations- och systemkartor. Han har inspirerats från andra yrkesområden som kommunicerat med grafik under många hundra år.

Peter vill förmedla hur du som kommunicerar med grafik i olika sammanhang, kan göra dina grafer mycket mera kommunikativa, det vill säga både krispigare och rikare och därmed verkligen bära vår gemensamma förståelse. Det gör man med enkla medel, som linjer, gråskalor, färger, disposition, fokus, struktur, typsnitt, texter, men också genom att kombinera olika typer av information i samma modell.

Peter visar exempel ur historien och vad vi kan lära av dem. Vi får se da Vincis och Copernicus illustrationer och inte minst den graf som Edward Tufte utnämnt till den bästa graf som någonsin gjorts: Charles Minards graf över Napoleons ryska fälttåg.

NÄR: Onsdagen 22 november 2017, kl. 08.00-09.30. Frukost serveras mellan 08.00-08.30

VAR: Knowit, Klarabergsgatan 60, 4 tr. Stockholm

Vid eventuella frågor, kontakta Mats Redemo.

Välkommen!

Talare

Peter Tallungs Informationsarkitekt, IRM
Till toppen