Solutions

Nya möjligheter inom People Analytics

Välkommen till ett frukostseminarium där Microsoft visar exempel på möjligheter inom People Analytics.

Ni kommer att upptäcka kraften i att använda data prediktivt som grund för viktiga verksamhetsbeslut som exempelvis en ökad träffsäkerhet vid rekryteringar och insatser för att förbättra kundnöjdheten.  Ni kommer även bli introducerade för, och få se en demo av det nya digitala verktyget MyAnalytics som hjälper er att öka insikten om arbetssätt, produktivitet och i slutändan kan hjälpa till att frigöra tid för värdeskapande arbete

Knowit är en partner till Microsoft inom bland annat Analytics, där de erbjuder en tjänst för att ge en HR avdelning ett stöd i datadrivna beslutsunderlag, men de har även en framgångsrik verksamhet inom HR Management. Knowit fokuserar allt mer på att digitalisera HR i större bemärkelse, exempelvis med big data, HR Analytics och digitalt ledarskap. 

Agenda

7.30 - 8:00 Frukost och mingel
8:00 – 8:10 Välkomna och intro
8:10 – 9:10 Microsoft - Ulrika Jonsson, Affärsutvecklare inom digital HR, och Sofia Edholm, Lösningspecialist inom Modern Workplace
9:10 – 9:30 Knowit
Till toppen