Quality Assurance

Kvantifiering av mål och krav

Ofta ser man uttryck som ”bättre prestanda”, ”högre användbarhet” eller ”mer flexibilitet”. Tyvärr räcker inte den här typen av formuleringar när man ska utveckla och sedan utvärdera en produkts värden och egenskaper. I den här kursen får du lära dig hur man gör krav mätbara så att de blir tydliga och kan följas upp.

En av grunderna för bra kravhantering, oavsett utvecklingsmetodik, är att man kan följa att man är på rätt väg och att kraven är uppfyllda. Exakt hur det görs kan se lite olika ut i olika miljöer, men en gemensam grund är att kraven är mätbara. En annan utmaning är att många specificerar funktioner, som egentligen är lösningar, när man istället borde ha specificerat en produktegenskap eller ett intressentvärde. I den här kursen får du, bland annat, lära dig hur du:

  • Formulerar krav som kan mätas och följas upp
  • Bryter ner komplicerade krav i mindre beståndsdelar
  • Utvärderar vilken lösning som bäst uppfyller ett behov

Kursen är baserad på den mycket populära föreläsningen ”Att jämföra äpplen och päron”.

Vem bör gå?

Alla som arbetar med formulering av krav eller mål på något sätt har nytta den här kursen. Du kan t.ex. arbeta som Scrum Master, produktägare eller VD. Metoderna är allmängiltiga och används redan idag av allt från ledningsgrupper till Scrum team.

Vad säger andra?

Inte bara intressant men även proffsigt och roligt framförande.

Omvälvande, värdefullt och kul!

Enkla och tydliga exempel.

Entusiastisk talare, gjorde ämnet kul.

Jättebra, tar till mig för framtida behov.

Talare

Alexander von Essen Alexander von Essen har arbetat som kravhanterare och business analyst i över tio år och är en av Knowit Requires grundare. Som konsult har Alexander stor erfarenhet av införandet av kravhantering i stora bygg- och anläggningsprojekt men har gjort uppdrag inom de flesta branscher. Alexander är en mycket uppskattad föreläsare och kursledare och anlitas flitigt av såväl företag som högskolor och offentliga verksamheter.
Till toppen