Konferens

Konsten att göra intelligenta affärer

Förmågan att förstå och använda sig av digitaliseringens möjligheter är avgörande i dagens affärer och beslut. Vi delar med oss av våra och andra digitala ledares erfarenheter. Lyssna till SAS Institute, Knowit Secure, Tele2 och Epsi berätta om sina framgångar, lärdomar och trender ur olika perspektiv. Business Intelligence, datasäkerhet, digital identitet och IoT tas upp och handfasta råd och strategier kommer att belysas. Fördjupa din kompetens tillsammans med andra ledare som befinner sig på samma resa! 

Talare

Samhällspåverkan i tider av digital transformation, globalisering och snabba förändringar - Niklas Huss, SAS Institute Vi står inför utmaningar där affärsmodellerna förändras och där traditionella branscher snart är ett minne blott. Tjänstesektorn står inför en revolution där 50% av jobben kommer försvinna inom 20 år enligt forskningen. Det handlar om att förstå sin dåtid, styra sin nutid och förutspå sin framtid!
Extrema lärdomar om digital identitet, stora datamängder och statistik - Anders Breivik, Knowit Anders vaknade en morgon och delade namn med Norges värsta massmördare. Detta var början på en absurd tid för både Anders och hans närmaste, och längs vägen gick det upp några ljus för honom om digital identitet och sammanhang, Big Data och skillnaden mellan korrelation och orsakssamband.
GDPR implementation – från teori till praktik - Mikael Tanner, Knowit Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) – Privacy by Design. En övergripande presentation av EU´s nya regulatoriska krav kring hur man hanterar personuppgiftsdata.
How to do IoT - Rami Avidan, Tele2 IoT Internet of Things kommer att påverka alla företag på ett eller annat sätt. I denna presentation delar Rami Avidan, MD på Tele2 IoT med sig av råd och erfarenheter om hur man framgångsrikt kan implementera och använda IoT i sin verksamhet, något som många företag kommer att ha nytta av.
Att mäta och följa upp kundnöjdhet i en digital värld - Laurina Qvarnström, SKI Vi har i decennier fått lära oss hur viktigt det är att förstå kunders behov, krav och förväntningar. Vi har lärt oss att fråga och mäta, fråga och mäta. Men… vad gör vi med all data? Den senaste forskningen från EPSI Rating visar att många organisationer visserligen mäter kundnöjdhet regelbundet, men saknar såväl strategier som verktyg för att ta hand om utfallet – resultatet blir meningslösa mätningar istället för nyttiga nyckeltal. Och detta i en tid då kundförståelse och relationer blir allt viktigare i en digitaliserad värld. EPSI har mer än 20 års erfarenhet av att mäta och följa upp kundupplevelser i Europa och Laurina redovisar de senaste rönen.
Konferensinformation NÄR: 14 November, 12.30-17.30 med efterföljande mingel. VAR: Clarion Sign Hotel, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm. Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade! Varmt välkommen!
Till toppen