Frukostseminarium

Innovation med kundfokus – från de som kan detaljerna

Den 22 september bjuder vi in till frukostseminarium där Björn Lindqvist berättar om sin modell för att locka fram innovation inom mjukvaruutveckling.

Inom dagens mjukvaruutveckling finns det olika idéer och många åsikter om hur innovation kan uppmuntras och släppas fram. Vissa använder slackdagar, andra väljer hackathons, någon kanske säger att det inte finns tid för innovation. Eller bör all utveckling – inklusive innovationer – styras och planeras via de vanliga kanalerna, dvs företagsledning, projektledare och produktägare? Ska vi inrätta särskilda avdelningar eller team för innovation, medan andra avdelningar ska sköta det dagliga?

Björn var länge skeptisk till att innovation måste vara antingen eller: svart eller vitt, fullständigt fritt eller helt uppstyrt.  Därför utvecklade han tillsammans med sina team en modell för att locka fram innovation som inte var svartvit eller uppstyrd, men inte heller tramsig. Resultatet var bra för kunderna och mycket uppskattat av produktägare, projektkontor och ledning – utan att de fick veta eller påverka någonting under innovationstiden. Dessutom var modellen för innovation mycket uppskattad av utvecklarna i teamen – det var de som skulle stå för innovationen.

Björn har under sina 24 år i it-branschen bl.a. jobbat inom nätverk, operativsystem, systemutveckling, utbildning, ledarskap, projektledning och agila metoder. Nu arbetar han som Product Development Director på Accedo.tv, med uppgift att bygga organisation, team och processer, samt att hjälpa Accedo och dess anställda att utveckla och skala verksamheten i takt med den mycket kraftiga tillväxt som nu pågår.

När: 08.00-10.00 (Lokalen öppen från 07.30, frukost serveras från 07:45)
Var:
Knowit, Östra Hamngatan 16
Hur: Seminariet är kostnadsfritt, men i gengäld uppskattar vi att du dyker upp som avtalat eller bokar av. 

Har ni några frågor, kontakta Filip Backström.

Varmt välkomna!

Talare

Björn Lindqvist Product Development Director på Accedo.tv
Till toppen