Frukostseminarium

Grunderna i GDPR

Den 25 maj i år börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gälla. Alla verkar överens om att den innebär genomgripande förändringar när det gäller hanteringen av personuppgifter både inom privat och offentlig sektor. Alla verkar också överens om att den nya förordningen innebär stora affärsrisker. Men vad är det som gäller? Egentligen?

När det saknas tydliga riktlinjer, handfasta råd och tydlig etablerad rättspraxis är det svårt att veta åt vilket håll man ska gå och vilka åtgärder som är effektivast.

Kom till vårt frukostseminarium runt GDPR och få några svar och några tips. Vi går igenom grunddragen i förordningen och några viktiga punkter att tänka på. Ni kommer att få förslag på hur ni ska tänka runt ert GDPR-arbete och ni får naturligtvis möjlighet att ställa frågor.

Ansvarig för seminariet är Per Lerjeryd, seniorkonsult hos Knowit Örebro, med lång praktisk erfarenhet av arbete med informations-/IT-säkerhet och GDPR-projekt.

Tid: 21 mars 2018, 08.00-09.00, frukost från 07.30.

Plats: Knowits kontor i Örebro, Olaigatan 17C.

Till toppen