Kurs

Facilitering - att hålla ett möte

Hur många möten går vi inte på där vi efteråt undrar vad vi egentligen fick ut av det? Vet vi egentligen om varför vi är inbjudna och vad som förväntas utav oss? Vem tar hand om alla uppgifter som så spontant kom upp under diskussionerna och fungerade pennorna till White-boarden?

Ett möte kostar tid. Därför måste vi tänka igenom innan vad vi vill ha utav ett möte, skapa förutsättningarna för dess genomförande och ta hand om resultatet på ett ansvarsfullt sätt. Oavsett storlek!

Facilitering – att leda ett möte är en halvdagskurs i att lära sig strukturera ett möte för att nå ett resultat! Som verksamhet måste man kunna leverera resultat och ju kortare tid detta tar desto större värde får resultatet. Möten är något vi alla lägger stor tid på men där syftet och formerna för dessa inte alltid är klara. Genom att planera, leda och omhänderta resultat från ett möte kan vi tjäna mycket tid. Detta oavsett om det rör sig om ett mindre eller större.

Är den här kursen för mig?

Om du vill få ut mer av möten och tycker om att leda människor i syfte att nå ett resultat är denna kurs en bra utgångspunkt. Kursen är övergripande och ger dig verktygen för att strukturera effektiva möten oavsett storlek.

 

Talare

Daniel Burén Med 20+ års erfarenhet av verksamhetsförändring, med huvudsaklig fokus på kravhantering och processutveckling, gillar Daniel Burén att bidra till långsiktiga och hållbara lösningar. Att få individer att växa kunskaps- och erfarenhetsmässigt är en ständig utgångspunkt i hans uppdrag. Daniel har en bred erfarenhet och har arbetat med allt från operativt kravarbete till att driva kontinuerlig processförbättring och att sätta strukturen på plats för kravarbetet.

Agenda

Kursen baserar sig på tre steg:

1) Planera ett möte för att nå ett specificerat mål

2) Hur man leder för att skapa och upprätthålla engagemang

3) Sammanfattning och överlämning av resultatet

Till toppen