Stockholm

Digitaliseringen – och hur du får den att hända

Knowit har koll på trenderna och vet hur du kan använda dem till din fördel. Låt oss hjälpa dig greppa dagens snabba utveckling. Välkommen på ett inspirerande seminarium!

Den pågående digitaliseringen förändrar både sättet att göra affärer och hur dina kunder agerar. De nya tekniska lösningarna erbjuder fantastiska möjligheter för dig – och dina konkurrenter.

Vi gör en grundlig genomgång av de viktigaste tekniktrenderna, ger konkreta råd och tips, och hjälper dig att bedöma hur du själv ligger till på transformationsresan mot ökad digitalisering. Dessutom inspiration i form av framgångsrika exempel från bank- och finansbranschen.

Del 1: sammanfattning av vad Digital Business Transformation egentligen är och vad dina branschkollegor har på sin agenda. Vi går igenom framgångsfaktorer, fallgropar, konsekvenser för organisationen, VD- respektive CIO-undersökningar samt tekniktrenderna du bör ha koll på – till exempel mobilitet, säkerhet, molnlösningar och bimodal IT.

Del 2: två spännande kunder berättar om sin syn på den förändrade affärsmiljön, digitaliseringen och hur de realiserar lösningar för att matcha nya krav och behov:

OBS: Merparten av presentationerna hålls på engelska.

Ett seminarium för både affärs- och IT-folk

Digitaliseringen väver samman affär och teknik – och suddar ut gränserna dem emellan. Är det nytt affärstänk och ändrat kundbeteende som driver digitaliseringen eller är det teknikens möjligheter? Oavsett vilket passar seminariet både för dig som jobbar med affären och för dig som är IT-ansvarig.

Välkommen!

Talare

Peter Leijonspjuth Head of Digital Channels, Santander Consumer Bank
Ulrich Lenz VD, BMW Finance Services

Agenda

15.30-17.30 - presentation
17.30-21.00 - efterföljande mingel och lätt förtäring

Till toppen