Solutions

Bimodal BI – datadrivet beslutsstöd utan att tappa kontrollen

Digitaliseringen ställer enorma krav på organisationers Business Intelligence (datadrivet beslutsstöd) att leverera nya lösningar baserat på nya tekniska möjligheter. Men utveckling och införande av experimentella lösningar är svårt att få till stånd utan att kompromissa med pålitlighet och säkerhet i existerande BI-landskap.

Bimodal Business Intelligence handlar om att tillåta två versioner av datadrivet beslutsstöd i en och samma organisation. Uppdelningen i två versioner ger utrymme åt ett utforskande förhållningssätt till datadriven innovation samtidigt som organisationen behåller styrning och kontroll över daglig affärskritisk analys och rapportering.

Att jobba bimodalt med BI hjälper organisationer att skapa nytt och ökat affärsvärde av data, utan att tappa kontrollen.

Talare

Pehr Benderix Konsult
Urban Jonsson Sales and Business Development
Till toppen