Frukostseminarium

Är digitalisering viktigt för din verksamhet?

Det finns många exempel på god och framgångsrik digitalisering. Men det finns även en annan verklighet med krångliga och ineffektiva system, missnöjda medarbetare, låg verksamhetsnytta och omfattande digitala arbetsmiljöproblem.

Via forskningen vet vi idag mycket om varför resultaten blir så olika, vilka de kritiska framgångsfaktorerna är, samt fallgroparna vid digitaliseringar. Tyvärr tillämpas denna kunskap i alltför liten omfattning.

Kom och ta del av den kunskap som gör skillnad i ert digitaliseringsarbete!

Föredragshållare är professor emeritus Bengt Sandblad från Uppsala universitet, Fredrik Beskow projektledare på Prevent samt Bengt Göransson från Knowit Uppsala.

Tid: onsdagen den 16 maj. Frukost serveras från 08.00. Seminariet pågår 08.30-09.30.

Plats: Base10, Klostergatan 10, Uppsala.

Till toppen