Frukostseminarium

Agil portföljstyrning

När den förväntade livslängden på strategier och affärsmodeller krymper måste framgångsrika organisationer fokusera på effektiv strategiexekvering för att uppnå tillräcklig snabbhet och flexibilitet.

Vill du bli bättre på strategi som verkligen leder framåt? Strategi som verkligen går att använda för att prioritera din utvecklingsportfölj? Behövs arbetssätt och organisation som gör att företaget effektivt kan exekvera? Hur prioriterar man portföljen och backlog för att få bäst effekt? Behöver du hjälp att koppla ihop detta med agil utveckling i stor skala? Behövs nya metoder och infallsvinklar? Vi arrangerar ett seminarium som handlar om hur man kan skapa och iterativt arbeta med exekvering och förädling av strategi för att nå framgång.

Företag och organisationer kan uppnå väldigt bra resultat genom att arbeta med portföljen på ett sätt som är kompatibelt med och utnyttjar en effektiv agil utvecklingsorganisation. Liknade principer som används inom produktutveckling används även för portföljen – öka mängden värde som levereras genom att sekvensera portföljen och minska mängden pågående arbete samt optimera för kort time to market.

Agil Portföljhantering presenteras av Per Brandt, Knowits expert på området. Per är en practitioner som har arbetat inom Fintech. På SunGard Front Arena har han tillsammans med den övriga företagsledningen och organisationen skapat och exekverat strategi via skalad agil utveckling. Metoder, processer och verktyg fick uppfinnas i farten, när Front Arena blev en av dom första framgångsrika utövarna av industriell portföljhantering, planering och synkroniserad agil utveckling. Nu arbetar Per som managementkonsult och har omsatt de praktiska metoderna i ett ramverk som hjälper andra.

Talare

Per Brandt Konsult
Till toppen