Seminarium

Seminarium om "den digitala arbetskraften"

Ett företags medarbetare är den största tillgången - ett argument som belyses i detta seminarium "Den digitala arbetskraften". Företagsledare över hela världen kan konstatera att arbetsbelastningen stadigt ökar samtidigt som kraven på effektivitet också ökar. Det bästa sättet att behålla medarbetarnas tillfredsställelse och inte minst deras hälsa är den bekanta frasen "arbeta smartare - inte hårdare". Med andra ord, att ta bort de tråkiga, regelbundna och triviala arbetsuppgifterna så att de anställda kan använda sina färdigheter på annat håll - till gagn för dem själva, kunderna och företaget.

I vår seminarie-serie inom robotiserad processautomatisering, artificiell intelligens och digitala assistenter har vi samlat ihop de hajpade begreppen och belyser dem med praktiska exempel och jordnära förklaringar. Du har nu åter chansen att höra användare dela med sig av sina erfarenheter och öka din egen digitala komptetens och få nya perspektiv.

Du träffar bland andra; 

  • Debjani Roy, SVP Global Head Robotics and AI Foundations, Citi
  • Søren Hebsgaard, Chief Digital Officer, Topdanmark
  • Einar Michaelsen, Nordic Automation Manager, Santander Consumer Bank
  • Oulfat Afroukh, Projektledare, CBB Mobil
  • Brian Thomas Scherlund, Udviklingskonsulent, Statens It
  • Michaela Nilsson, Head of Analytics & Data Governance, E.ON

 

Föreläsningar hålls på engelska och på danska.

 

Kortfattat om RPA, chattbots och artificiell intelligens

Robotic Process Automation kan bland annat bidra till att frigöra personal-intensiva insatser från uppgifter och processer, öka kvaliteten då roboten alltid utför sina uppgifter som den har blivit ombedd att göra eller höja genomloppshastigheten för processer och projekt. Vi har även sett att medarbetarnas tillfredsställelse ofta ökar eftersom den administrativa roboten tar över alla de små praktiska detaljer som tynger många anställda.  

En chattbot är den alltid tillgängliga elektroniska medarbetaren som snabbt kan hjälpa dig genom att ge svar på alla möjliga frågor inom sitt avsedda kunskapsområde. Dialogen sker genom ett enkelt användargränssnitt på en webbsida eller en app via telefon eller surfplatta. Om chattbotten är osäker eller saknar kunskap skickar den helt enkelt frågan vidare till relevant person.

Konstgjord intelligens kommer i olika former, men gemensamt för de olika teknologierna inom området är en önskan att förbättra operativa aktiviteter i organisationen. Det kan vara allt från hantering av kunder som ringer till ett kontaktcenter, automatisk kontering av fakturor från underleverantörer baserat på det som står på fakturan, hantering av samtal och digitala agenter som chattbots.

Till toppen